overlay

İç Kontrolün Amaçları

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
 Mali raporların güvenilirliği
 Yürürlükteki mevzuata uyum
 Varlıkların korunması
 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
 Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
 Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
 Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.