overlay

4924 2019/6 Sözleşmeli Tabip, Uzman Tabip Yerleştirme Sonuçları

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine 2019 yılı için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel kadrolarına yerleştirme işlemi için 17 Haziran 2019 - 21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan başvurular Müdürlüğümüz 4924 Sözleşmeli Personel Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 27.06.2019 tarih ve 2019/6 nolu Komisyon Kararı alınmıştır.

Söz konusu Komisyon Kararı ekte olup, atama işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sözleşme imzalamak üzere tekrar duyuru yapılacaktır. 

Komisyon Kararı ve Yerleştirme Sonuçları