overlay

KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ

              Kadına Yönelik Şiddet ya da Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet anlamına gelir.

           Türkiye’de kadına yönelik şiddet hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadına Yönelik Şiddet, kadınların ve kız çocuklarının fiziksel, ruhsal ve cinsel sağlıklarında olumsuz etkiler oluşturması nedeniyle bir halk sağlığı sorunudur. Şiddetle karşılaşan kadının ilk temas ettiği meslek gruplarından biri sağlık personelidir. Sağlık personeli, şiddet gören kadını sonradan karşılaşacağı şiddetten korumada, güvenlik planı oluşturarak veya diğer destek alabileceği kurumlara yönlendirme ve bilgilendirmede önemli rol oynar.

            Bu bağlamda bakanlığımızın da paydaşı olduğu “ Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi “ Kapsamında verilen bu eğitimler yoluyla tüm sağlık personellerinin kadına yönelik şiddet konusunda daha donanımlı olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından planlanan eğitimlerimiz 21.06.2018 tarihinden Şehitkâmil İlçe Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda başlamış 25.06.2018 tarihinde son bulmuştur.

              Katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

 


KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ


  • 1.jpg
  • 2.JPG
  • 3.JPG