overlay

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

BİRİMİN GÖREVLERİ

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Birimi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerine İlişkin Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi ilgili mevzuatında düzenlenen iş ve işlemleri yürütmek.
b) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
c) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


BİRİM MEVZUATI 

  • 7126 Sivil Savunma Kanunu
  • 6/3150 Sivil Savunma  İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü  
  • 6/3150  Sivil Savunma  İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü 
  • 2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
  • 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • 88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 
  • 5188  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun