T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/10/2019

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Vejdi YILDIZ


BİRİM GÖREVLERİ

(1) Yerel düzeyde Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü sağlık hizmetinin yürütülmesinden sorumludur.
(2) Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda; Tugay ve Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi (Gaziantep Kızılay Şubesi), Üniversite Hastaneleri, Özel Sektör ve STK’ları kapsar.
(3) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi tarafından Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının standart hale getirerek kontrolünün sağlanması ve etkinliğinin artırılması için kontrol listesinin oluşturulduğu, kontrol listelerinde 3 değerlendiricinin bulunduğu bildirilmiştir. 1. değerlendirici yerel düzeyde operasyon planını hazırlayan personel, 2. değerlendirici ulusal düzeyde operasyon planını hazırlayan personel, 3 değerlendirici ise İl AFAD personelidir.
(4) YDSHGOP, İl AFAD tarafından bildirilen tarihe göre hazırlanır ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne değerlendirilmek üzere gönderilir.
(5) Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uygun bulunan hizmet grubu planları onaylanmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na gönderilir.
(6) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun da onayından geçen plan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderilir.
(7) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı diğer hizmet grupları ile paylaşılır. Ayrıca onaylanan plan AYDES kullanıcısı tarafından AYDES programına yüklenir.
(8) Yerel düzeydeki hizmet grubu planlarının eğitim ve tatbikatları planlarında belirtilen sayıda (hizmet grubu özelinde ihtiyaç duyulan eğitim ve tatbikatlar) yapılır. Tekli yıllarda İl AFAD tarafından Ulusal Afet Tatbikatı düzenlenir.