T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/10/2019


BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Vejdi YILDIZ

 

BİRİM GÖREVLERİ1. Hastanelere 112 tarafından getirilen ve hastaneler tarafından başka kurumlara sevk edilen bütün vakaların raporlandırılarak aylık olarak tarafımıza gönderilmesi, gönderilen raporlarda uygunsuz sevkler hakkında işlem yapılması, uygun olan sevklerin değerlendirilerek arşivlenmesinin sağlanması,
2. İl Sağlık Müdürü veya yetkilendirdiği Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olası tarih ve toplantı yerinin sunularak toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi.
3. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından komisyon üyelerinin katılımlarını sağlamak için görev yaptıkları kurumlara toplantı tarih, saat ve yer bilgisinin yer aldığı resmi yazı ile komisyon üyelerinin toplantıya davet edilmesi.
4. Toplantı tarihinden önce toplantı salonunun ziyaret edilerek toplantıya hazır hale getirilmesi.
5. Toplantı katılımcı imza listelerinin ve uygunsuz olduğu düşünülen dosyalarla ilgili vaka formunun hazırlanması.
6. İlgili mevzuat açısından sevkin usulsüz olup olmadığına karar verilen dosyaların raporlandırılarak komisyon üyeleri tarafından imzalanmasının sağlanması.
7. Toplantı kararlarının resmi yazı ile ilgili tüm kurumlara ve Bakanlığımıza gönderilmesi.
8. Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından Uygunsuz olarak karar verilen dosyaların ilgili Kurumların Başhekim/ Mesul Müdürü tarafından ilgili kişi veya kişiler hakkında inceleme gerekiyorsa soruşturma yapılarak sonuçların resmi yazı ile ASKOM sekreteryasına bildirilmesinin sağlanması.
9. Dosya ile ilgili yapılacak işlemler bittiğinde dosyanın kapatılması.