T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Atama Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/11/2019

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet Ali ASLAN GÖREV TANIMI:

1- Aile Hekimliğine Geçecek Doktorları Aile Hekimliğine Geçiş İşlemlerinin Yürütülmesi,
2- Aile Hekimliğine Geçecek Yardımcı Sağlık Personellerinin Aile Hekimliğine Geçiş İşlemlerinin Yürütülmesi,
3- Boş Aile Hekimliği Birimleri için Hekim Görevlendirmesi İşlemlerinin Yürütülmesi ,
4- Boş Aile Hekimliği Birimleri için Aile Sağlığı Elemanı Görevlendirmesi İşlemlerinin Yürütülmesi ,
5- Aile Hekimliği Kurası için Gerekli Onayları Alarak Kurada Sözleşme İşlemlerinin Yapılması,
6- Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri’nin İller Arası Aile Hekimliği Kurası için Boş Aile Hekimliği Birimlerinin Girilmesi,
7- Aile Hekimleri’nin SGK’dan İlaçlarının Ödenmesi için Medula Giriş İşlemlerini ve Aile Hekimliği Uyum Eğitimi Sertifikaları’nın Medulaya İşlenmesini Sağlamak,
8- Geçici Görevlendirilen Aile Hekimlerine Sağlık-Net ile Hasta Ataması ve Program Tanımlaması Yapmak,
9- Hastanede Çalışmakta iken, Aile Hekimliğine Geçen Personellerin SGK Giriş İşlemlerini Yapmak,
10- Tayin ve Diğer Sebeplerden Dolayı Aile Hekimliğinden İstifa Etmek İsteyen Personellerin İstifa İşlemlerini Yürütmek,
11- İl Geneli Her Türlü Personel Hareketinin Personel Otomosyon Programına ve Tablolara İşlenmesi
12- İşlenen Verilerin Düzenli Olarak Kontrolü ve İhtiyaç Duyulan Verilerin İlgililere Sunulması İşlemleri