T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlük İşleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/11/2019


BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet Ali ASLAN GÖREV TANIMI: 

1- Ücretsiz izne Ayrılacak Personel İşlemlerinin Yürütülmesi, 
2- Ücretsiz iznini Yarıda Keserek Göreve Başlama Talebinde Bulunan Personel işlemleri, 
3- Askerlik Nedeniyle Görevinden Ayrılacak Personel İşlemlerinin Yürütülmesi ,
4- Askerlik Hizmetini Tamamlayarak Görevine Başlama Talebinde Bulunan Personel işleri,
5- Bakaya Durumda Olduğu Bildirilen Personele Tebliğ işlemlerinin Yapılması,
6- Sağlık Tesislerimizde Görev Yapan ve Çeşitli Sebeplerle Askerlik Sevk Tehiri Talebinde Bulunan Personel İşlemlerini Yürütmek, 
7- Sağlık Tesislerimizde Devlet Hizmet Yükümlüsü Olarak Görev Yapan ve Yükümlülük Süresini Dolduran Personellerin ÇKYS Üzerinden Sonlandırma İşlemlerininm Yapılması , 
8- Vekalet, Birim Sorumlusu, Araç Görevlendirmeleri, İl Dışı Eğitim – Toplantı- Çalıştay vb. Katılacak Personeller için Makam Onayı Alınması İşlemleri, 
9- Sağlık Tesislerimizde Görevli Personellerin Terfi İşlemlerinin Yürütülmesi, 
10- Hizmet Birleştirme Talebinde Bulunan Personellerin İşlemlerinin Yürütülmesi, 
11- Sağlık Tesislerimizde Aday Memur Olarak Görev Yapmakta iken Gerekli Şartları Sağlayan Personellerin Asalet işlemlerinin Yürütülmesi, 
12- İntibak İşlemlerinin Yürütülmesi, 
13- Fiili Hizmet Zammı İşlemlerinin Yürütülmesi, 
14- Hizmet Belgesi Talebinde Bulunan Personele Belgenin Teslim Edilmesi, 
15- HİTAP ile ilgili Sistemsel Hataların Düzeltilmesi, 
16- Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personellerin Emeklilik İşlemlerinin Yürütülmesi,
17- Genel İdari Hizmetler Sınıfının Emeklilik İşlemlerinin Yürütülmesi, 
18- İlimizdeki Üniversitelerden Sağlık Alanı ile ilgili Bölümlerin ve Sağlık Alanında Eğitim Veren Liselerden Gelen Diplomaların Tescil İşlemlerinin Yapılması, 
19- Sağlık Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz gönderilen Uzmanlık Belgelerinin ilgili Personellere Teslim Edilmesi 
20- Sendika Üyelik ve Sendikadan İstifa İşlemlerinin ÇKYS’ne İşlenmesi,
21- 4/B, 45/A Gibi Sözleşmeli Statüde Çalışan Personellerin İşlemlerinin Yürütülmesi 
22- Hususi Damgalı Pasaport Talebinde Bulunan Personeller İçin Gerekli Belgenin Verilmesi, 
23- Yurt dışına Çıkış Yapacak Olan Personeller İçin Gerekli Makam Onayının Alınması,
24- İlgili Makamlara Sunulmak Üzere Görev Belgesi Talebinde Bulunan Personellere Belge Verilmesi, 
25- Müdürlüğümüz Bünyesinde Görev Yapan Personellere Personel Kimlik Kartı Basılması.