overlay

Perfüzyon Pompası ve Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Sistemi Talebi


İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Suriye Görev Gücü Başkanlığının Perfüzyon Pompası ve  Nazal Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Sistemi Talebine 
ait piyasa fiyat araştırması için teknik şartnameler ekte sunulmuştur.İlgili firmalarca yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların en geç 23/10/2010 tarihi mesai bitimine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya 
gaziantep.yaklasmali@saglik.gov.tr mail adresine veya 0342 2209622 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.Teklif mektubu