overlay

4 Kalem Boks Önlüğü ve Maske Alımı ihalesi

Müdürlüğümüze bağlı birimlerin ihtiyacı olan 2020/472648 ihale kayıt nolu 4 Kalem Boks Önlüğü ve Maske Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 09/10/2020 tarih ve saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dokümanlar esas alınacaktır.

İhale dokümanı
İlan metni