T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Covid-19 Kamuoyu Bilgilendirmesi

Güncelleme Tarihi: 25/08/2020

Müdürlüğümüze Covid-19 sürecinde bazı konularda yapılan başvurulara istinaden kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur.

Özel Sağlık Tesislerine başvuran hasta/hasta yakınlarının sık karşılaştığı sorunlar ile ilgili olarak;

Soru 1- Özel hastaneden aldığım hizmetlere dair faturamı alabilir miyim?
Cevap: Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 51 gereği Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir. Aynı yönetmeliğin 52.maddesinde Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste, adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen her türlü tetkik, tahlil ve görüntüleme sonuçları, dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri, hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti(epikriz) hastalara verilecek belgeler olup, fatura ve hizmet dökümlerini alabilirsiniz.

Soru 2- Hastam özel hastaneden yoğun bakımda yatıyor, ek ücret talep edilebilir mi? 
Cevap : : Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),yenidoğana verilen sağlık hizmetleri için ek ücret alınamaz. 
Yukarıda belirtilen sağlık hizmetleri dolayısıyla kişilerden herhangi bir ücret alınması halinde;

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimine veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileriz…