overlay

12 AYLIK 4 KALEM TOPLU YAKACAK MALZEME ALIMI İHALE DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2020/351998 ihale kayıt nolu 12 Aylık 4 Kalem Toplu Yakacak Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 29/07/2020 tarih ve saat 14:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dökümanlar esas alınacaktır.

İlan Metni
İhale Dokümanı