overlay

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 18 Aylık 222 Kalem Toplu Diş Sarf Malzeme Alımı

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 18 Aylık 222 Kalem Toplu Diş Sarf Malzeme Alımı İhalesi 24.07.2020 Tarihi Saat: 10.00'da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dokümanı