overlay

8-9 Nisan 2020 Tarihlerinde Noter Huzurunda Kura Sonuçlarına Göre Yedek Listesinden Ataması Yapılan Sürekli İşçi Başlayış İşlemleri

8-9 NİSAN 2020 TARİHLERİNDE NOTER HUZURUNDA KURA SONUÇLARINA GÖRE YEDEK LİSTESİNDENATAMASI YAPILAN SÜREKLİ İŞÇİ BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak için, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapmak üzere, Bakanlığımızca, 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonuçlarına göre Yedek Listesindenİlimiz emrine yerleştirmesi yapılan Sürekli İşçilerin atama işlemleri tamamlanmış olup, görev yapacakları yerlerin listesi aşağıda ilan edilmiştir.

Başlayış işlemleri 01-03Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ataması hastanelere yapılan adaylar doğrudan hastanelere,İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Laboratuvarına atanan adaylar ise İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

Atama Listesi