overlay

2020 Staj Başvuru Tarihleri Hakkında Duyuru

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan Coronavirus hastalığı (COVID-19) ile ilgili Bakanlığımızca alınan önlemler kapsamında Müdürlüğümüze bağlı tüm hastanelerimiz ve bağlı tesislerimiz'de öğrencilerin her ne isimle olursa olsun Mesleki Uygulama/ Staj/ Gözlem yapmaları Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Birimi Komisyon kararı ile Müdürlüğümüz ikinci bir talimatına kadar durdurulmuştur.

Bu kapsamda (Tıp Fakültesi son sınıf İntörn Öğrencileri Halk Sağlığı Merkezlerin'de ve Aile Hekimleri birimlerinde staj yapmak isteyenler hariç) Yaz Dönemi Staj /Mesleki Uygulama başvuru tarihleri 15.05.2020-01.07.2020 iken 01.06.2020 - 01.07.2020 tarihleri olarak değiştirilmiştir.