overlay

2020 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel kadrolarına yerleştirme işlemleri

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerine 2020 yılı için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel kadrolarına yerleştirme işlemi için 13 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular Müdürlüğümüz 4924 Sözleşmeli Personel Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 05.05.2020  tarih ve 2020/4  nolu Komisyon Kararı alınmıştır.

Söz konusu Komisyon Kararı ekte olup, atama işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sözleşme imzalamak üzere tekrar duyuru yapılacaktır. 

Ayrıca söz konusu komisyon kararının 3.maddesinde de belirtildiği üzere Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde münhal bulunan boş Tabip kadroları için kura çekilmesine karar verilmiş olup; kurayı takip etmek isteyen personelin 08/05/2020 Cuma Günü saat 15.00'da Müdürlüğümüz A Blok 5.ci katta hazır bulunması gerektiği;

İlanen duyurulur.

Komisyon kararı