overlay

14 Bin Kişilik Sürekli İşçi Alımı Başlama İşlemleri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak için, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapmak üzere, Bakanlığımızca, 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonuçlarına göre İlimiz emrine yerleştirmesi yapılan Sürekli İşçilerin atama işlemleri tamamlanmış olup, görev yapacakları yerlerin listesi aşağıda ilan edilmiştir.

Başlayış işlemleri 27-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamak üzere atandığı birime müracaat etmeyen adaylar (askerlik görevini yapmakta olan veya raporlu olanlar hariç) atama hakkını kaybedecektir. 

Ataması hastanelere yapılan adaylar doğrudan hastanelere, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Laboratuvarına atanan adaylar ise İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

Sürekli İşçi Görev Yeri Listesi