overlay

73 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhale İlanı

Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Laboratuvar birimlerinin ihtiyacı olan 2020/197886 ihale kayıt numaralı 73 Kalem Sarf Malzeme Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 15/05/2020 tarih ve saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dokümanlar esas alınacaktır.

İlan Metni
İhale Dokümanı