overlay

65 Kalem (Ayniyat Tüketim, Ayniyat Demirbaş, Tıbbi Cihaz, Medikal Sarf, Biyomedikal Sarf ) Malzeme Alımı İhale Duyurusu

Müdürlüğümüze bağlı İslahiye Devlet Hastanesinin Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 2020/196971 ihale kayıt nolu 65 Kalem (Ayniyat Tüketim, Ayniyat Demirbaş, Tıbbi Cihaz, Medikal Sarf, Biyomedikal Sarf ) Malzeme Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 18/05/2020 tarih ve saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dokümanlar esas alınacaktır.

İhale Metni
İhale Dokümanı