T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

99 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Güncelleme Tarihi: 31/03/2020

Müdürlüğümüze bağlı birimlerin ihtiyacı olan 2020/156688 ihale kayıt numaralı 99 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 27/04/2020 tarih ve saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dokümanlar esas alınacaktır.

İhale İlan Metni
İhale Dokümanı