overlay

LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI EĞİTİM DUYURUSU

Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila ve daha az sıklıkla diğer Legionella türü bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır.

Bakterinin su sisteminden duyarlı bireye ulaşması sonucunda hastalık gelişir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Bakteri, klima sistemlerinin yanı sıra otel, hastane vb büyük yapıların su sistemlerinde de (soğutma kuleleri, su depoları, su dağıtım kanalları) bulunabilmektedir. Duş başlıkları gibi sürekli nemli kalan ve artık su biriken alanlar bu bakteri için çok uygun üreme alanlarını oluşturmaktadır. Hastalık tek vaka ya da salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye bulaş gözlenmemekle birlikte çevresel bir kaynaktan yayılarak salgın oluşturma potansiyeli nedeniyle halk sağlığı önemine sahiptir.

Yataklı tedavi kurumları (hastane, tıp merkezi), otel, motel, alışveriş merkezi, toplu yaşanan yurt, askeri birlikler ve benzeri yerler bu hastalık açısından risk altındadır. 

Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, bulantı kusma, ishal, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateştir.

 Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almakta olup hastalığın kontrolü amacıyla özel bir program yürütülmektedir.

2015 yılında yayınlanan “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaKonaklama birimlerinde, Lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumlu olacak, halk sağlığı müdürlüklerince Legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulmalıdır. Yataklı tedavi kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülmelidir. Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri her personel değişiminde Müdürlüğe bildirilmelidir. Konaklama birimi yöneticisi/sahibi personelin eğitim almasından sorumludur.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından eğitim planlanmaktadır. 2020 yılı için eğitim bedeli her katılımcı için 196.13 TL’dir. Eğitim almak isteyenlerin en geç  20.03.2020 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Eğitim ile ilgili bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için 0342 2200505 -1192  numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.