overlay

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 18 AYLIK TOPLU AYNİYAT SARF MALZEME VE MEFRUŞAT ALIMI YAKLAŞIK MALİYET DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyacı olan 18 Aylık Toplu Ayniyat Sarf Malzeme ve Mefruşat Alımınaait piyasa fiyat araştırması için teknik şartnameler ekte sunulmuştur.

İlgili firmalarca yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların 21/02/2020 tarihine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya gaziantep.yaklasmali@saglik.gov.tr mail adresine veya 0342 2209622 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.


Ekler:
Piyasa Fiyat Araştırma Formu.pdf
Teknik şartname.pdf
Birleştirilmiş Talep Listesi.pdf