overlay

18 Aylık 128 Kalem Toplu Temizlik Malzemesi Alımı İhale Duyurusu

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı için 2020/48736 İKN’lı 18 Aylık 128 Kalem Toplu Temizlik Malzemesi alımı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu Maddesine göre Açık İhale Usulü ile 10.03.2020 tarihi Saat 10:00’da ihalesi yapılacak olup, ihale dokümanı ve ilan metni  ektedir.

İhale İlanı- .pdf
İhale Dokümanı.rar


Not: 
İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dökümanlar esas alınacaktır.