overlay

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Beceri Eğitimi ve Klinik Uygulama Staj Başvuru Tarihleri

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Beceri Eğitimi ve Klinik Uygulama Hakkında değerlendirme için, 06.09.2019 tarihinde Cuma günü saat 14.00’da Müdürlük Makamında 28.08.2019 tarihinde 65587614- 774.99-  E.2208  sayılı Müdürlük Makam Onayı ile görevlendirmesi yapılan Eğitim Planlama Değerlendirme Komisyonu toplanmıştır. Toplantıda;

 

''İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında stajyer öğrenci kabulleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. ‘’ Klinik Uygulama/ Mesleki Beceri Eğitim Yılı Dönem İçi stajı 15.08.2019 tarihinde başvuruların başlaması 15.11.2019 tarihinde başvuruların sona ermesi. ‘’2019-2020 Eğitim ve Öğretim Klinik Uygulama/ Mesleki beceri Eğitimi yılı Yaz stajı 01.04.2020 tarihinde başvuruların başlaması 01.07.2020 tarihinde sona ermesi.'' şeklindedir.

 

Staja başlamadan önce öğrencilerin 5510 sayılı Kanun ve 6331 sayılı İş  Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında; SGK kayıtlarına yönelik belgenin getirilmesi gerekmektedir. Belgeleri tam olan öğrencilerin sağlık tesislerimizdeki personel dağılım durumları göz önünde bulundurularak komisyon tarafından staj yeri belirlenecektir.

 

Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizde gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin talepleri personel yoğunluğu, fiziki mekanın yetersiz olması sebebiyle ve staj müracaatlarının kontenjanın üstünde olması nedeniyle kabul edilmeyecektir.

 

Sağlık tesislerine yerleştirilen öğrencilerin iş ve işleyiş açısından sorun teşkil etmemesi için staj yer değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.