overlay

VSD AKTİF SÜRVEYANS EĞİTİMİ

Bildirimi zorunlu hastalıklar grubunda yer alan tüberküloz hastalığına ait aktif sürveyans çalışmaları; hastalığın eksiksiz ve zamanında bildirilmesi için önem arz etmektedir. İlimizdeki aktif sürveyans programına tüberküloz tanı ve tedavi hizmeti veren tüm kamu/özel hastane ve laboratuvarlar dahil edilerek, çalışmalar başlatılmıştır. Programın ayrıntıları ve önemi hakkında Verem Savaş Dispanseri ve ilçe sağlık müdürlüğü çalışanlarına 16.12.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü 4.kat toplantı salonunda Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm.Cemile BAL KAYA, VSD İl Koordinatörü Mevlüt Can DOĞAN, Bulaşıcı Hastalıklar biriminden Meryem ERDEMİR ve Döne ÖNEN DOĞAN tarafından eğitim verilmiştir.

  • sr (2).jpg
  • sr (4).jpg
  • sr (3).jpg
  • sr (1).jpg