overlay

Müdürlüğümüz, Suriye Görev Gücü Başkanlığı'na bağlı El-Bab Hastanesinin ihtiyacı için 8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı İhale Duyurusu

Müdürlüğümüz, Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı El-Bab Hastanesinin ihtiyacı için 2019/369887 İKN’lı 8 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme alımı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu Maddesine göre Açık İhale Usulü ile 10.12.2019 tarihi Saat 14:00’da ihalesi yapılacaktır.

(İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dokümanlar esas alınacaktır.)

İhale Dökümanı ve İlan Metni Ektedir.
ihale dokümanı.rar

İhale İlanı.doc