overlay

Okul Çağı İşitme Tarama Programı eğitimi (OÇİTP)

Bakanlığımızın talimatı ile; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda müdahalelerinin yapılarak  sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmek amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Okul Çağı İşitme Tarama Programı; basit, ucuz ve uygulaması çok kolay testler ile İlköğretim 1. Sınıf öğrencilerine yönelik  yürütülen çalışmalardandır.  

 İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir.  İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir.  Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların % 14 ten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı %37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı’nın ülke düzeyinde yürüttüğü “Okul Çağı İşitme Tarama Programı” na yönelik uygulayıcı eğitimi yapılmıştır. 25 Eylül 2019 tarihinde Müdürlüğümüz C Blok 4. kat toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Emin İNCE ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Burcu GÜNSOY’ un katılımıyla eğitim düzenlenmiştir. Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Selda DOĞAN, şube çalışanı Dr. Özlem YILMAZ ve şube çalışanı Ebe Özlem BİRGÜCÜ eğitimci olarak katılmışlardır. İlimizde bulunan İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan Okul Çağı İşitme Tarama Programında görevli katılımcılarımızla toplam 17 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Eğitimcilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

  • WhatsApp Image 2019-09-25 at 14.42.05.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-25 at 14.52.14.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-27 at 10.49.26 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-27 at 10.49.22.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-25 at 14.41.28.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-27 at 10.49.23 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-25 at 14.40.47 (3).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-09-27 at 10.49.28 (1).jpeg