overlay

Müdürlüğümüze Bağlı Kan Transfüzyon Merkezleri İçin 24 Aylık Puan Karşılığı İmmünohematolojik Test Hizmet Alımı ilanı

Müdürlüğümüze Bağlı Kan Transfüzyon Merkezleri İçin 03.10.2019 Tarihi Saat: 10.00'da 24 Aylık Puan Karşılığı İmmünohematolojik Test Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.

Talep Formu
İhale Dokümanı
Teknik Şartname