overlay

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU

Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde  düzenlenen denetimlerin sonuçları ve Müdürlüğümüze gelen  şikayet başvuruları  değerlendirildiğinde, vatandaşlarımızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (sülük uygulaması,  kupa-hacamat uygulaması, akupunktur, fitoterapi…) alanında çok sayıda ve çeşitli başvurularının bulunduğu, bu başvuruların ruhsatsız olarak faaliyet gösterilen alanlarda, yetkisiz kişiler tarafından uygulama yapılan alanlarla ilgili oldukları ve  sonucunda ciddi mağduriyetlerin ve sağlık sorunlarının oluştuğu tespit edilmiş olup  bu ruhsatsız alanlar ve kişiler hakkında  Müdürlüğümüzce  mevzuatlarımız gereği işlem yapılmıştır.

Bu sebeple de Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızı uyarmak, farkındalık oluşturmak ve dikkatli olunmasını sağlamak amacıyla duyuru ve bilgilendirme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ kapsamında, mevzuata uygun olarak sağlık hizmeti verilen ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarımızda yetkili kişilerce, hijyenik koşullarda yapılması gerekmektedir.  Bu uygulamalar yalnızca sertifikası olan tabip ve diş tabipleri tarafından yapılabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın söz konusu hizmetlere ruhsatlı, yetkili sağlık kuruluşlarımızdan erişmesi ve aksi bir durumdan şüphelenilmesi halinde ise Müdürlüğümüze başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.