overlay

UİTP Yeni Web Sistemi Eğitimi

Ülkemizde yılda yaklaşık 1.300.000 bebek doğmakta ve her bin bebekten 2-3' ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerde bu oran yüzde 4' e yükselmektedir. Doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarımızda bebeğin doğduğu ilk günlerde uygulanabilen, basit, ucuz ve uygulaması çok kolay testler ile yenidoğan döneminde işitme kaybı tespit edilebilmekte ve buna göre ülkemizde yıllık 1800 yenidoğanın  koklear implanttan fayda görüp ilerleyen yıllarda psikolojik ve sosyal yönden uyumlu, toplumda üretken bir birey olarak yer alabilmeleri sağlanabilmektedir.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak Çocuk Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı’nın ülke düzeyinde yürüttüğü “ Yenidoğan İşitme Tarama Programı” kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yenilenen UİTP Web Sisteminin kullanımı hakkında eğitim yapılmıştır. 18 Temmuz 2019 tarihinde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 4. Kat Toplantı salonunda verilen eğitime Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi şube çalışanı Dr. Özlem YILMAZ eğitimci olarak katılmıştır. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları Yenidoğan İşitme Tarama Ünitesi' nde görevli 33 sağlık personeline ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Okul Çağı İşitme Tarama Programında görevli 15 sağlık personeline eğitim verilmiştir. Eğitimcilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

  • 1 (1).jpeg
  • 2 (1).jpeg
  • 3 (1).jpeg
  • 4.jpeg