overlay

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023)

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı  (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik afiş ve broşürler hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI.doc

AFİŞLER : 


Afis_1 Hepatit B ve C Testlerini Yaptırdınız mı.pdf

afis_2.pdf

Afis_3 Sevgili Anne Adayı, Senin ve bebeğinin sağlığını önemsiyoruz.pdf

Afis_4 Hepatitler Sessizdir. Siz Sessiz Kalmayın.pdf

BROŞÜRLER : 

Broşür 1 HEPATİT C.pdf

Broşür 2 HEPATİT B.pdf

Broşür 3 HEPATİT A HEPATİT E.pdf

Broşür 4 VİRAL HEPATİTLER.pdf

Broşür 5 HEPATİT C TESTİNİZİ YAPTIRDINIZ MI.pdf

Broşür 6 HEPATİT B.pdf