overlay

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Diğer Sağlık Tesislerine Yönelik 2019 Yılı İl içi Atama Kurası İlanı (2)

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A tabi görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı (2019/4 Komisyon Kararı) ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici (2019/5 Komisyon Kararı) personele yönelik  2019 Yılı İl İçi Atama Kurası Komisyon Kararı, münhal kadrolar, ilan ve yerleştirme takvimi ile atama ve nakil talep formu ektedir.

  • Sağlık hizmetleri sınıfı personellerin Atama ve Nakil Talep Formu ile Birlikte Hizmet Puanını belirtir belge ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Söz konusu kuraya başvuracak olan personellerin başvuruları ile ilgili gerekli kolaylığın ilgili idarelerce sağlanması ve başvuru evraklarının  ilgili sağlık tesislerince belirtilen sürede Müdürlüğümüze intikalinin sağlanması
  • Kuraya başvuracak personelin başvurularını 17-24 Nisan 2019 tarihleri arasında Doğrudan İl Sağlık Müdürlüğüne veya fiilen görev yaptığı Başhekimliğe/Müdürlüğe yapması  hususunda;

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli tüm personellere ilanen duyurulur.

 

 

GAZİANTEP  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI İL İÇİ ATAMA KURASI (2) İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ATAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ

17 - 24 Nisan 2019

Tayin Talep Başvurularının Alınması

25 Nisan 2019

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Mesai Bitimine Kadar Tek Üst yazı ile  EBYS üzerinden Müdürlüğümüze İntikalinin Sağlanması

26-27-28 Nisan 2019

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü ve Değerlendirilmesi

29 Nisan  2019

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

2-3 Mayıs 2019

Atama İşlemlerinin ÇKYS Sistemine Yansıtılması