overlay

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Diğer Sağlık Tesislerine Yönelik 2019 Yılı İl içi Atama Kurası İlanı

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A tabi görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı (2019/1 Komisyon Kararı) ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici (2019/2 Komisyon Kararı) personele yönelik  2019 Yılı İl İçi Atama Kurası Komisyon Kararı, münhal kadrolar, ilan ve yerleştirme takvimi ile atama ve nakil talep formu ektedir.

  • Sağlık hizmetleri sınıfı personellerin Atama ve Nakil Talep Formu ile Birlikte Hizmet Puanını belirtir belge ile başvurmaları gerekmektedir.
  • Söz konusu kuraya başvuracak olan personellerin başvuruları ile ilgili gerekli kolaylığın ilgili idarelerce sağlanması ve başvuru evraklarının  ilgili sağlık tesislerince belirtilen sürede Müdürlüğümüze intikalinin sağlanması hususunda;

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli tüm personellere ilanen duyurulur.

 

 

GAZİANTEP  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI 2019/1 ve 2019/2 KARAR NOLU İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ATAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ

4 Nisan 2019 – 9 Nisan 2019

Tayin Talep Başvurularının Alınması

10 Nisan 2019

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Mesai Bitimine Kadar Tek Üst yazı ile  EBYS üzerinden Müdürlüğümüze İntikalinin Sağlanması

10-11-12 Nisan 2019

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü ve Değerlendirilmesi

15 Nisan  2019

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

16-20 Nisan  2019

Atama İşlemlerinin ÇKYS Sistemine Yansıtılması.