overlay

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

 

Aday sıralaması belirlenirken, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir

 

Sözlü Sınav sonuçları 02/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır. 

 

Yapılan itirazlar sınav kurulları tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup,  adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu en geç 10 Nisan 2019  tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktırAsıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.

 

Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.

 

Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.

 

Atama işlemleri tamamlandıktan sonra başlayış işlemleri yapılacaktır.

 

 
 

SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİM TAKVİMİ

Sınav sonucunun ilanı

02 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

03 - 05 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve kesin sonuçların  İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinde yayınlanması

08 – 10 Nisan 2019

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi

03 - 10 Nisan 2019

 

 

 


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin)
ATAMAYA ESAS BELGELER

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak personel alımı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek belgeler;

 

1-  Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

 

3-  Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 

4-  Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

 

5-  Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

6-  Öğrenim  belgesinin  aslı  veya  Noter  onaylı  sureti  (İl  Sağlık  Müdürlüğünce  aslı  görülüp onaylanacaktır.)

 

7-  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

 

8-  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.

 

9-  Ambulans sürücüsü için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi,
  • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu.

 

10Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;

  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

 

11Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi.

 


 


SINAV SONUÇLARI 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) *
BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ **MEZUNİYET TARİHİDURUMU ***
186,67542******602YUNUS AKALIN23.10.1989Ortaöğretim (Lise ve Dengi)18.02.2008ASIL 
285,00459******938İBRAHİM ALTINTAŞ1.08.1997Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.06.2016ASIL 
381,67117******180FARUK HÜVİYETLİ15.09.1989Ortaöğretim (Lise ve Dengi)1.07.2008ASIL 
479,00336******468SERVET BİTER15.02.1992Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.07.2018ASIL 
577,00351******544MUHARREM BURAK DOKUYUCU1.06.1995Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.2014ASIL 
675,33221******028MUHSİN ALİCİ15.06.1988Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.02.2005ASIL 
767,33380******748MUHAMMET BORAY TAŞÇILAR29.11.1991Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.06.2011ASIL 
865,67371******588OSMAN YILMAZ28.08.1984Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.02.2006ASIL 
964,00438******802SERKAN ESEN22.01.1983Ortaöğretim (Lise ve Dengi)26.06.20061. YEDEK 
1064,00110******996EMİNE POLAT(Aydınoğulları)22.03.1992Ortaöğretim (Lise ve Dengi)18.06.20002. YEDEK 
1163,67428******664TUBA BOSTANCI29.04.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.06.20173. YEDEK 
1262,33409******464MEHMET ERGÜN KARAKAŞ22.03.1992Önlisans11.07.20144. YEDEK 
1359,00232******732FUNDA SAVCI30.12.1985Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.03.20175. YEDEK 
1455,00251******596GÖKHAN KAYA20.08.1990Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.08.20116. YEDEK 
1555,00273******996İBRAHİM HALİL BİRANGER14.08.1994Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.06.20157. YEDEK 
1653,67126******834SAİT ÖZKANLI16.12.1988Lisans25.05.20158. YEDEK 
1752,00283******452AHMET YAVUZ18.04.1984Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.2013BAŞARISIZ 
1850,33157******454HASAN YILDIRIM22.07.1991Ortaöğretim (Lise ve Dengi)10.07.2009BAŞARISIZ 
1950,00533******568HAKAN ERİŞ14.02.1992Ortaöğretim (Lise ve Dengi)7.07.2012BAŞARISIZ 
2048,67126******374SEMRA KANTAR22.05.1985Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.2002BAŞARISIZ 
2148,67110******140MURAT BAHATTİN SOYPAK3.05.1993Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.2016BAŞARISIZ 
2248,67139******310HASAN ÇOLAK7.04.1995Ortaöğretim (Lise ve Dengi)29.11.2013BAŞARISIZ 
2348,67364******558YASEMİN SERAP TÜFEKÇİ18.02.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.06.2017BAŞARISIZ 
2447,00147******370VEYSEL GÜNEŞ5.01.1985Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.02.2006BAŞARISIZ 
2547,00534******720BASRİ ÇOBAN26.04.1993Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.09.2012BAŞARISIZ 
2645,33489******596BEKİR AVGIN10.03.1986Ortaöğretim (Lise ve Dengi)10.06.2005BAŞARISIZ 
2742,00155******052ERHAN CENGİZ26.06.1986Ortaöğretim (Lise ve Dengi)29.09.2014BAŞARISIZ 
2842,00442******212HÜSEYİN YALÇIN17.05.1991Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2012BAŞARISIZ 
2938,67410******794KAFUR YATKIN11.05.1993Lisans30.05.2016BAŞARISIZ 
3038,67338******494HALİL İBRAHİM DAĞLI30.03.1995Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.2014BAŞARISIZ 
3131,67176******834FATİH EĞRİBAYAT23.09.1992Lisans23.07.2018BAŞARISIZ 
3230,00443******068SÜLEYMAN KAYA23.10.1988Ortaöğretim (Lise ve Dengi)15.02.2009BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
KLİNİK DESTEK (DİŞ) *

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ **MEZUNİYET TARİHİDURUMU ***
190,00410******214DUYGU SARI17.02.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.06.2016ASIL 
289,00577******512İBRAHİM MONIS3.05.1998Önlisans25.06.2018ASIL 
387,33408******382İBRAHİM HALİL ÇETİNER1.02.1997Önlisans25.06.2018ASIL 
486,67191******478SERAP ATAY8.08.1997Önlisans31.05.2018ASIL 
583,33507******222SEMA KADRİYE ATILMIŞ2.08.1998Önlisans25.06.2018ASIL 
680,00301******876BARIŞ DÖRTBUDAK2.06.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.06.2017ASIL 
770,67141******466DUYGU SEVİNÇ21.09.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.06.2016ASIL 
867,33214******764DERYA TÜRK1.01.1993Önlisans20.09.2013ASIL 
962,67186******890SEZEN ARSLAN9.09.1993Önlisans23.06.2015ASIL 
1062,67262******078MUSTAFA TAŞKESEN17.06.1995Önlisans12.06.2017ASIL 
1162,33161******832TUBA ÇİÇEK15.02.1993Önlisans10.09.20181. YEDEK 
1362,00744******692HAKAN KAYA1.08.1994Önlisans28.06.20162. YEDEK 
1462,00649******942HALİDE ÇUHADAR1.01.1996Önlisans15.09.20173. YEDEK 
1561,33655******282ESRA YÜREKLİ18.10.1995Önlisans18.01.20164. YEDEK 
1260,33147******582ZEYNAL ABİDİN ÜŞER15.08.1996Önlisans7.02.20175. YEDEK 
1660,33455******370NURCAN ÇİĞDEM KARAKUZULU30.10.1998Önlisans25.06.20186. YEDEK 
1759,00442******030FURKAN ÜNAL31.08.1996Önlisans31.08.20187. YEDEK 
1852,00297******318SAİT EDİŞ20.03.1994Önlisans2.06.20178. YEDEK 
1950,33200******294ENES KARATAY22.10.1997Önlisans26.06.20189. YEDEK 
2050,00451******636AZAD OFLAS25.03.1993Önlisans25.06.201510. YEDEK 
2148,67281******102KISMET EKTİ24.12.1997Önlisans25.06.2018BAŞARISIZ
2245,33161******134AHMET CAN2.09.1992Önlisans6.06.2016BAŞARISIZ
2343,67408******916AHMET OKTAR15.02.1995Önlisans20.06.2017BAŞARISIZ
2442,00218******898OSMAN İNCE24.09.1992Önlisans17.06.2016BAŞARISIZ
2542,00238******666OSMAN MERT DALGALAR26.06.1998Önlisans26.06.2018BAŞARISIZ
2640,33255******092HÜLYA ARTIKARSLAN7.03.1998Önlisans8.06.2018BAŞARISIZ
2740,33515******522ABDULLAH BALCAK18.03.1998Önlisans4.10.2017BAŞARISIZ
2838,67133******778MAKBULE GÜNAY10.05.1988Önlisans28.05.2018BAŞARISIZ
2938,67440******500OSMAN BAKAR20.01.1994Önlisans27.06.2016BAŞARISIZ
3038,00349******944GÜZEL YALÇINKAYA7.09.1993Önlisans16.06.2016BAŞARISIZ
3138,00182******352BEGÜM NOHUT29.10.1998Önlisans21.06.2018BAŞARISIZ
3226,67316******646FUNDA İMRAN BAL23.02.1998Önlisans11.06.2018BAŞARISIZ
3325,00256******384EBRU METE5.05.1993Önlisans16.06.2016BAŞARISIZ
3423,33199******846ADİL HAKAN GÖRMEZ26.02.1989Önlisans3.02.2017BAŞARISIZ
3523,33354******918NURULLAH BARAN28.05.1994Önlisans8.06.2017BAŞARISIZ
3623,33557******418MEHMET YILMAZ19.01.1998Önlisans12.07.2017BAŞARISIZ
3720,00528******202MAKBULE ŞAKI2.02.1991Önlisans27.05.2016BAŞARISIZ
3820,00106******530ALEV ÇETİN5.10.1995Önlisans17.06.2016BAŞARISIZ
390,00457******328HALİL İBRAHİM ÇELİK10.09.1993Önlisans27.06.2014SINAVA KATILMADI
400,00255******792MUSTAFA OKAN ÇAKMAK27.04.1996Önlisans1.06.2016SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
KLİNİK DESTEK (HASTANE) *

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ **MEZUNİYET TARİHİDURUMU ***
191,67440******706AYŞE TANIŞ14.02.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
291,67176******940MERVE CAN AKDEMİR25.06.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
391,67114******160GÜLİSTAN TÜYSÜZ10.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
489,33604******398BARAN SEYHAN GÖNÜLTAŞ14.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
589,00374******206ELİF YAREN EKİNCİ20.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
688,33160******654AZAD GÜLER21.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
787,33139******910İBRAHİM HALİL ŞENDELİ14.03.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
887,33361******780GÜL TOPALOĞLU23.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
986,67156******764EMİNE TURAN1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1086,67182******774MÜJGAN TOKMAK10.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1186,67458******444BEYZA ÇALIŞKAN17.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1285,00132******232BURAK AKÇUL23.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)21.09.2018ASIL
1383,33547******158GÜLBEN İLHAN2.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1479,33100******478HALİME EKŞİ25.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1577,00485******812SALİH ÇINAR26.07.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1677,00151******732DİDEM KEDEROĞLU3.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1775,67100******090MUSTAFA ÇIKAR14.11.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1875,33100******188MAHİRE GÜL DEMİR6.10.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
1974,00221******390TAYFUN AKTAŞ20.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2073,67158******574TUBA AKDAĞ1.07.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2173,67322******520ELİF PALABIÇAK27.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2272,33264******028LEYLA SUCUOĞLU25.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2372,00333******264CEMİLE YILDIZHAN28.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2469,00244******984ONUR DAŞDEMİR6.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2569,00119******744ZELİHA ECE ÇELİK21.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2665,67264******110ALİ İMRAN ATA19.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2764,67102******186HÜSEYİN ASLAN19.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2864,67336******794GÜLCAN KAYA27.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
2964,00204******692ÖMER BUDAK18.12.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3064,00465******726FUNDA ÇERÇİ10.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3164,00541******436İBRAHİM İPEKÇİOĞLU30.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3264,00347******040METİN ALP7.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3364,00222******390EMİNE HİLAL ÜNLÜ10.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3464,00101******396AYLİN DİNCEL22.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3564,00100******138METEHAN ÖNDER22.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3663,00246******210AYSUN GÜLERYÜZ15.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3763,00226******300HATİCE ÖZÇELİK15.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3863,00222******576MEHMET KADRİ NEYMAN14.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
3962,67496******388ABDULLAH CİHAN1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
4062,33444******946MELİKE KOÇ18.12.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018ASIL
4162,00302******582MUHAMMED ALİ TURHAN15.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20181. YEDEK 
4262,00100******864MEHMET MUSTAFA ÇELİK22.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20182. YEDEK 
4362,00360******684SULTAN ATSEVER5.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20183. YEDEK 
4462,00177******154MUHAMMED ŞAHAN GÜRBÜZER22.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20184. YEDEK 
4561,33411******406TUĞBANUR HALICIOĞLU25.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20185. YEDEK 
4661,00511******448FATMA AYBAR2.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20186. YEDEK 
4760,67114******652KADER BERKE1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.06.20187. YEDEK 
4860,67633******642MELEK DEMİRCAN1.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.20188. YEDEK 
4960,33196******644ŞİLAN AKSU25.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.20189. YEDEK 
5060,00585******316BEYZA PEKDOĞAN31.07.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201810. YEDEK 
5159,67474******818CEYLAN KILIÇ27.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201811. YEDEK 
5259,67101******186EBRAR BUSE ALKAYA26.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201812. YEDEK 
5359,00487******246SERVET NUR AKKOCA7.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201813. YEDEK 
5459,00140******700BUKET AKÇALI13.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201814. YEDEK 
5559,00436******006MUHAMMED BURAK EKİN17.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.06.201815. YEDEK 
5659,00276******270SİBEL KAPLAN10.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201816. YEDEK 
5759,00182******656NEFİSE ALTINÖZ24.11.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201817. YEDEK 
5858,33191******156YELDA SARIÇİÇEK27.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201818. YEDEK 
5956,67127******438ZEYNEP YİĞİTCAN16.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201819. YEDEK 
6055,00183******538ŞEYMA DÜNDAR5.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201820. YEDEK 
6153,33310******390ZUHAL KIRICI23.11.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201821. YEDEK 
6253,33589******462ÖZLEM AKKUŞ13.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201822. YEDEK 
6353,33230******704VEYSEL ÇOBAN21.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)20.06.201823. YEDEK 
6453,33236******038EMİNE ÜLKÜ DÖRTBUDAK1.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201824. YEDEK 
6553,33462******792MELİKE MUR13.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201825. YEDEK 
6653,33432******762FEDANUR ARSLAN29.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201826. YEDEK 
6751,67241******350EBRU PEMBELİ22.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201827. YEDEK 
6850,67640******780ABDULVAHAB ARSLAN1.09.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201828. YEDEK 
6950,00134******810MİZGİN KOŞAR1.07.1997Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201829. YEDEK 
7050,00607******660EMİR SAMET OKATAN2.09.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201830. YEDEK 
7150,00413******576BÜŞRA ATEŞ19.12.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201831. YEDEK 
7250,00129******988KÜBRA ÖNDER17.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201832. YEDEK 
7350,00141******086AYŞE NUR PEKYİĞİT12.10.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201833. YEDEK 
7448,33385******558AYNUR ÖZDEMİR1.06.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201834. YEDEK 
7548,33449******716İBRAHİM GAZİ AYDIN23.06.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201835. YEDEK 
7648,33189******168MELTEM TEKİN1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201836. YEDEK 
7748,33172******798İNANÇ KULAT2.10.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201837. YEDEK 
7848,33169******178HANDE GÜL ÖREN9.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.201838. YEDEK 
7948,00257******304ÖZGE SEMA ÖZGEN24.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)11.06.201839. YEDEK 
8047,67195******146ENES AK16.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)21.09.201840. YEDEK 
8147,00195******816GAMZE YILDIRIM1.06.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8246,67108******246GÜLTEN KOCAMAZ10.10.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8346,67256******472ESAT ARTUNÇ21.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8446,67392******300AYSELEN ÇOKUÇKUN13.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8545,33111******542MİHRİBAN ELMAS1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8645,33391******594TUNÇ EFE KAYGUSUZ3.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8744,67244******050HANDE ACIYER3.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8844,33515******058BİLGE ASLAN19.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
8943,67106******982EMİNE GÖK17.08.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9043,67431******872SAHİDE NUR ERDOĞAN5.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9142,67106******768İREM ARICI10.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9242,00223******916YASİN KARABIYIK1.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)11.06.2018BAŞARISIZ
9342,00663******246MELİKE ARSLAN16.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9442,00194******502ENES BURAK ADIGÜZEL5.11.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9541,00314******638RASİM ERTUŞ1.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)28.08.2018BAŞARISIZ
9640,33328******416BURAK DİRİK9.08.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9740,33290******024GÜNDÜZ DİLAN KIZMAZ3.11.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9840,33178******628MELİSA USLAN15.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
9939,33102******578GÜLHAN ESMER9.05.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10039,33494******242DİLEK KERPİÇ26.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10138,67100******752SAMET ÜRKMEN19.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10238,67619******098MELİKE KALKAN27.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10337,67230******134BEYZA BAĞIR1.01.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10437,67684******588MESUDE ERASLAN2.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10537,67215******930BÜŞRA ÜNEŞ16.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10637,67113******674HATİCE HURMANLI24.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)11.06.2018BAŞARISIZ
10737,67122******810AYŞE KARAHAN27.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10837,67225******934RABİA ÇEVİK30.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
10937,00443******228SEVGİ OKUR1.09.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11037,00355******468EMRULLAH AKKAVAK27.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11137,00258******740ESRA SÖNMEZ8.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11237,00229******928HAVZE DOĞAN14.07.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11337,00525******420İLAYDA BAL20.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11437,00386******848ESMA NUR SEYHAN20.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11536,33101******430SÜMEYYE FİDAN2.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11636,00102******148EYLÜL KARTAL23.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11733,00336******130SENANUR KARAKOÇ12.09.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)26.06.2018BAŞARISIZ
11831,67223******936ESAT CAN BİŞKİN15.04.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
11931,33535******416GÜLİSTAN AKMAN1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12031,33674******274KEMAL TALHA MERT19.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12129,67106******688KÜBRA ARGAN1.01.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12229,67156******158FATMA DEMİR25.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.2018BAŞARISIZ
12329,67250******454TURGAY SARI1.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12429,67618******994GAMZE KARACA10.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12529,67101******832ELİF AKKAYA15.10.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12629,67276******134ASİYE KUŞ1.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12729,67533******822DÖNÜŞ DÜGEROĞLU3.01.2001Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12828,00524******262YUNUS MUHAMMET BAYRAKTAR31.07.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
12928,00101******320REGAYİP SAYKIN14.10.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13028,00107******908LÜTFİ CANLI1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)21.09.2018BAŞARISIZ
13128,00744******868ŞERİFE RUMEYSA FİLİZ29.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13228,00338******364MUHAMMED ALİ ÇELEBİ18.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13328,00390******514MERVE TAŞKIN21.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13428,00425******490EMRE ÇALIŞKAN30.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13528,00392******092AYŞE KAYA13.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13628,00113******754GİZEM İGÜŞ30.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13728,00276******816OSMAN SARI1.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13823,33213******384SERKAN KANDEMİR12.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
13921,67672******770HÜSEYİN ÇATMA2.07.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)11.06.2018BAŞARISIZ
14021,67515******754HİLDA AVCI21.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14120,00346******316MUHAMMED DEMİRCİ1.01.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14220,00250******824HASAN HÜSEYİN EKİCİ27.08.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14320,00235******216ARMAĞAN DEĞİRMENDAŞ19.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14420,00364******738MEHMET RAŞİT GÜNDÜZ14.02.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14520,00125******614FATMA BURCU AYIK2.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)21.09.2018BAŞARISIZ
14620,00467******628MERT CAN YİĞİT5.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14720,00211******318DİLARA SARIBOĞA12.03.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14820,00174******190EMİN GÜNEŞLİ12.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
14920,00366******694GÜL SULTAN YÜCEOL20.06.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
15020,00410******504SAKİNE AY10.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.2018BAŞARISIZ
15120,00448******074ABDULLAH DEVRİM BATUR1.09.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
1520,00158******186HARUN AKARÇAY1.01.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI
1530,00374******062HAVVA KONAK1.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI
1540,00483******758MUTTALİP KILIÇ7.04.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)21.09.2018SINAVA KATILMADI
1550,00119******142MERVE TAN9.08.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI
1560,00101******816BAVER YILDIRIM18.12.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)18.09.2018SINAVA KATILMADI
1570,00157******684MEHMET EMRE KARABUDAK26.08.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI
1580,00104******488HEVAL ŞİMŞEK7.10.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)19.09.2018SINAVA KATILMADI
1590,00260******630SÜMEYYE NUR UZUN4.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI
1600,00284******234SÜMERYA CUMERT20.12.2000Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
AMBULANS SÜRÜCÜSÜ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİMEZUNİYET TARİHİDURUMU
198595******404EMRE GÖRÜR11.10.1993ÖNLİSANS17.08.2016ASIL
298332******654ABDUSSAMET ÖZDEMİR12.02.1995ÖNLİSANS16.06.2015ASIL
398476******704MEHMET POLAT28.07.1995ÖNLİSANS05.08.2016ASIL
498464******184MESUT GÖREN30.06.1996ÖNLİSANS16.06.2017ASIL
598426******796ÇAĞATAY ÇETİNER20.08.1997ÖNLİSANS01.06.2018ASIL
697147******814CAFER CENGİZ15.01.1996ÖNLİSANS15.06.2017ASIL
797288******282AHMET BAYDİL15.05.1996ÖNLİSANS07.06.2018ASIL
897362******086ENES BALTACI01.01.1997ÖNLİSANS23.06.2017ASIL
996372******698DEVRİM ERAKUMAN01.12.1994ÖNLİSANS19.06.2017ASIL
1096164******268CELALEDDİN AKAY16.05.1996ÖNLİSANS23.06.2017ASIL
1196447******926AHMET ÇEVİK10.09.1996ÖNLİSANS07.06.2018ASIL
1295178******622HALİL ÇELİK01.01.1994ÖNLİSANS28.06.2016ASIL
1395110******744AHMET TATAR21.03.1995ÖNLİSANS07.06.2018ASIL
1495540******000ENES DOKGÖZLÜ26.01.1997ÖNLİSANS05.06.2017ASIL
1595255******930İSMAİL ALAKAYA17.02.1997ÖNLİSANS22.06.2017ASIL
1695428******080MEHMET POLAT16.07.1997ÖNLİSANS24.06.2016ASIL
1794132******092ÖMER ÖZKAN16.05.1989ÖNLİSANS22.06.2017ASIL
1894190******518ZEKİ YALÇIN25.02.1993ÖNLİSANS11.06.2018ASIL
1994434******816SEDAT SAVAYI26.11.1994ÖNLİSANS30.05.2018ASIL
2094176******142MUSTAFA ÖZGER08.06.1997ÖNLİSANS21.09.2018ASIL
2193353******512ORHAN YORGUN09.03.1990ÖNLİSANS18.06.2018ASIL
2293126******168CENGİZ GÜNOĞLU11.09.1991ÖNLİSANS29.08.2017ASIL
2393472******732MUSTAFA BİLİR28.03.1992ÖNLİSANS09.05.2018ASIL
2493203******830SERHAT KARAASLAN09.10.1992ÖNLİSANS28.02.2017ASIL
2592189******964MUHAMMED AY01.01.1992ÖNLİSANS09.06.2018ASIL
2692248******142ADEM UZUN15.07.1997ÖNLİSANS28.06.2018ASIL
2792450******150CELAL ÇERÇİ28.08.1997ÖNLİSANS04.07.2018ASIL
2891306******374OSMAN TURAN01.01.1994ÖNLİSANS01.11.2016ASIL
2991141******126MEHMET DEVECİLER23.04.1995ÖNLİSANS21.07.2017ASIL
3091349******218İBRAHİM ÖZŞAHAN20.02.1997ÖNLİSANS28.01.2018ASIL
3190204******990DİYAR SERTKAYA13.04.1992ÖNLİSANS21.06.2016ASIL
3290740******918SEDAT KAVAK10.09.1993ÖNLİSANS11.02.2015ASIL
3390236******976RIDVAN ASLAN07.09.1995ÖNLİSANS02.06.2017ASIL
3490298******192HALİL İBRAHİM ÇELİK01.08.1996ÖNLİSANS01.06.2016ASIL
3590422******132FARUK GÜZEL01.01.1997ÖNLİSANS14.07.2016ASIL
3690215******148METİN ERDOĞAN02.12.1997ÖNLİSANS01.09.2017ASIL
3789498******668CEMİL FURKAN BAHÇİVAN24.03.1995ÖNLİSANS30.07.2018Yedek 1
3888349******140AHMET ZENCİRCİOĞLU01.08.1991ÖNLİSANS11.08.2017Yedek 2
3988460******632MEHMET ŞAHİN17.11.1992ÖNLİSANS21.06.2016Yedek 3
4088127******672YUSUF CAN03.04.1996ÖNLİSANS20.06.2017Yedek 4
4187312******668GİZEM AĞCA KAPIDERE25.05.1994ÖNLİSANS06.07.2015Yedek 5
4287117******756GAZİ KARAÇİZMELİ25.05.1994ÖNLİSANS08.06.2017Yedek 6
4387550******994BURAK GÜL01.08.1994ÖNLİSANS20.06.2018Yedek 7
4487479******452HALİT BURAK DEMİRKOL29.04.1995ÖNLİSANS24.06.2015Yedek 8
4586395******072MEHMET CAN04.04.1994ÖNLİSANS15.10.2018Yedek 9
4686155******370MAHMUT GAZİ CİNTOSUN05.01.1995ÖNLİSANS18.01.2017Yedek 10
4786373******512MURAT TEKİN10.01.1996ÖNLİSANS15.08.2017Yedek 11
4886193******160İBRAHİM HALİL ARSLAN02.02.1997ÖNLİSANS18.08.2018Yedek 12
4985105******344SEZAİ ASLAN03.07.1991ÖNLİSANS22.09.2016Yedek 13
5085138******880YUNUS ERTAŞ01.01.1994ÖNLİSANS14.09.2017Yedek 14
5185590******568SEMİH ALADAĞ08.02.1996ÖNLİSANS06.06.2017Yedek 15
5285228******752SELÇUK GÜCÜK07.06.1997ÖNLİSANS16.07.2018Yedek 16
5384100******178DEMHAT UÇAR20.09.1996ÖNLİSANS01.06.2018Yedek 17
5484163******672MUSTAFA FEHMİ CÖMERT20.02.1997ÖNLİSANS29.05.2018Yedek 19
5584499******838SAMET FIRINCIOĞLU09.07.1997ÖNLİSANS08.06.2018Yedek 18
5684177******280AHMET KOCA01.09.1997ÖNLİSANS01.06.2018Yedek 20
5783263******732FATİH KESİK13.12.1992ÖNLİSANS06.09.2017Yedek 21
5883290******244FATİH ÇABALAK15.06.1994ÖNLİSANS27.06.2016Yedek 22
5983215******792ENVER ERDOĞAN22.02.1996ÖNLİSANS12.07.2016Yedek 23
6083528******556EMRE GÜLER02.02.1997ÖNLİSANS11.06.2018Yedek 24
6182100******408FATMA YILDIZ12.10.1989ÖNLİSANS05.06.2018Yedek 25
6282512******416LUTFULLAH ŞENEL30.05.1995ÖNLİSANS16.06.2015Yedek 26
6382106******408İBRAHİM TÜRKEN01.01.1997ÖNLİSANS12.07.2017Yedek 27
6482245******532KAZIM GÖK19.03.1998ÖNLİSANS15.08.2018Yedek 28
6581449******826MUSTAFA FISTIKÇI18.08.1994ÖNLİSANS01.02.2018Yedek 29
6681261******994MUHAMMET SİNAN ORTASÖZ28.11.1995ÖNLİSANS26.05.2017Yedek 30
6781419******344MUHAMMET SEFA TEPE09.04.1996ÖNLİSANS25.09.2017Yedek 31
6881451******430MEHMET ALİ SARITAŞ24.03.1997ÖNLİSANS09.06.2017Yedek 32
6980355******810RECEP TURAN01.07.1994ÖNLİSANS01.07.2016Yedek 33
7080233******776UĞUR ŞEVKET RAHVAN15.08.1995ÖNLİSANS06.06.2016Yedek 34
7180183******756ZİNNUR AHMET AĞCAN06.12.1995ÖNLİSANS01.11.2016Yedek 35
7279347******482SERAP YABACI16.06.1996ÖNLİSANS12.06.2017Yedek 36
7378253******902ABDULLAH YÜKSEK01.06.1994ÖNLİSANS29.12.2017BAŞARISIZ 
7478582******946ABDULKADİR BİÇEN10.10.1995ÖNLİSANS22.09.2017BAŞARISIZ 
7577245******936ABUZER MUTLU09.01.1995ÖNLİSANS15.06.2017BAŞARISIZ 
7676481******152AHMET GÖREN27.02.1987ÖNLİSANS26.05.2017BAŞARISIZ 
7776132******584ARİF ELMACIOĞLU12.02.1996ÖNLİSANS26.12.2016BAŞARISIZ 
7876369******154DUYGU AVLIK21.06.1996ÖNLİSANS02.02.2018BAŞARISIZ 
7975629******306FARUK YILDIRIM01.01.1994ÖNLİSANS09.06.2016BAŞARISIZ 
8075424******704ENES KARATAŞ07.01.1997ÖNLİSANS05.06.2018BAŞARISIZ 
8174292******990FERHAT COŞKUN01.12.1996ÖNLİSANS21.01.2017BAŞARISIZ 
8273273******494FURKAN KARADUMAN15.09.1996ÖNLİSANS08.06.2018BAŞARISIZ 
8372258******548İDRİS KARTAL20.08.1993ÖNLİSANS12.06.2017BAŞARISIZ 
8472285******636HÜSEYİN KARAYILAN10.01.1995ÖNLİSANSDİPLOMA YOKBAŞARISIZ 
8571139******674İRFAN KAYAURUN15.07.1995ÖNLİSANS10.08.2018BAŞARISIZ 
8670245******882MEHMET ALİ YILDIZ01.07.1993ÖNLİSANS23.06.2017BAŞARISIZ 
8770385******142MEHMET HANİFİ BİRELLİ07.11.1996ÖNLİSANS23.08.2017BAŞARISIZ 
8869177******902MEHMET SEYDA GAZİOĞULLARI12.06.1995ÖNLİSANS13.06.2016BAŞARISIZ 
8969360******098MUHAMMED ONUR KILINÇ09.08.1995ÖNLİSANS18.01.2017BAŞARISIZ 
9068498******392RAMAZAN UYANIK06.07.1989ÖNLİSANS29.01.2018BAŞARISIZ 
9168407******766REYHAN AYABAKAN15.08.1996ÖNLİSANS09.06.2017BAŞARISIZ 
9267422******612SİNAN YEŞİLGÖZ01.01.1991ÖNLİSANS22.06.2017BAŞARISIZ 
9367198******330SULTAN OLGUN15.10.1995ÖNLİSANS05.06.2015BAŞARISIZ 
9467211******566SEHER ABAY17.08.1996ÖNLİSANS08.06.2017BAŞARISIZ 
9566599******292TUNÇ BİRKAN TUNÇ15.05.1996ÖNLİSANS05.07.2017BAŞARISIZ 
9665414******320YUNUS PEKYÜREK04.07.1995ÖNLİSANS14.08.2017BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
ŞOFÖR YOLCU TAŞIMA

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİMEZUNİYET TARİHİDURUMU
198485******616ADEM GÜNEŞ07.03.1987Ortaöğretim (Lise ve Dengi)08.10.2018ASIL
297457******718ÖKKEŞ ATACAN11.09.1994ÖNLİSANS16.06.2016ASIL
395239******894TUNCAY KOÇARSLAN10.02.1986ÖNLİSANS15.08.20161.YEDEK
495472******760KEMAL ŞAHAN17.08.1993ÖNLİSANS11.02.20152.YEDEK
590613******388AHMET TÜTÜNCÜOĞLU11.09.1991ÖNLİSANS06.07.2015BAŞARISIZ 
688129******500İBRAHİM AKSOY15.07.1997ÖNLİSANS22.06.2018BAŞARISIZ 
785186******206SEÇKİN ÜNAL YILMAZ01.08.1991ÖNLİSANS24.07.2012BAŞARISIZ 
880279******276ŞABAN AR15.02.1996Ortaöğretim (Lise ve Dengi)08.10.2018BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (ÖNLİSANS)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİMEZUNİYET TARİHİDURUMU
198325******422ELÇİN TOPALOĞLU01.01.1989ÖNLİSANS03.06.2011Asil
298355******740FADİME TUĞÇE HARMAN29.10.1995ÖNLİSANS09.06.2017Asil
397194******080FATMA DEMİREL09.06.1990ÖNLİSANS17.02.2012Asil
497254******996KEREM KILIÇ12.05.1993ÖNLİSANS28.08.2017Asil
596149******804MUSTAFA KARA12.10.1989ÖNLİSANS27.10.2014Asil
696139******530MUHAMMED HARİKÇİ14.02.1993ÖNLİSANS20.06.2014Asil
795188******842PELİN AKAN01.01.1988ÖNLİSANS27.08.2013Asil
895252******434REMZİYE ZENGİN20.12.1992ÖNLİSANS27.06.2014Asil
995399******978YAREN ŞAHİN31.10.1996ÖNLİSANS15.08.2017Asil
1094251******442ÖZNUR UZUN21.04.1986ÖNLİSANS01.10.2007Asil
1193385******152GÜLBEYAZ YILMAZ10.06.1990ÖNLİSANS24.06.2011Yedek 1
1292527******434ESRA EREN22.02.1990ÖNLİSANS02.07.2012Yedek 2
1391508******034ERKAN DOĞAN08.02.1991ÖNLİSANS07.05.2014Yedek 3
1490181******728YÜKSEL ÇETİNTAŞ04.04.1993ÖNLİSANS20.02.2017Yedek 4
1589403******734GÜRKAN EMRE ÖZAYDIN18.02.1985ÖNLİSANS21.07.2014Yedek 5
1688319******610ÖMER FARUK SÜNBÜL01.04.1995ÖNLİSANS20.06.2014Yedek 6
1787607******658TAYFUN KAYMAK11.08.1992ÖNLİSANS05.09.2014Yedek 7
1886119******042FADİME GÜLEN ATAK05.10.1991ÖNLİSANS25.06.2013Yedek 8
1985347******610NURİYE YABACI01.05.1995ÖNLİSANS15.07.2015Yedek 9
2084177******958TUĞBA AKICI24.03.1985ÖNLİSANS05.06.2017Yedek 10
2180237******084ABDULLAH DURAN01.07.1992ÖNLİSANS08.09.2015BAŞARISIZ 
2280280******868AHMET DOĞAN20.10.1995ÖNLİSANS13.06.2016BAŞARISIZ 
2378446******818BERNA KARAKAŞ29.09.1985ÖNLİSANS05.06.2006BAŞARISIZ 
2477242******958CİHAT GÖK01.06.1994ÖNLİSANS13.09.2013BAŞARISIZ 
2576212******712ELİF BÜYÜKKURT15.04.1992ÖNLİSANS03.03.2014BAŞARISIZ 
2676731******360EMİNE DAĞLI25.07.1993ÖNLİSANS03.06.2013BAŞARISIZ 
2770192******992EMRAH SİNEN30.08.1987ÖNLİSANS09.03.2012BAŞARISIZ 
2870436******904ESMA SAKİN15.08.1993ÖNLİSANS02.09.2015BAŞARISIZ 
2968402******570HAKAN AĞCA24.06.1992ÖNLİSANS01.02.2015BAŞARISIZ 
3067122******960HİLAL LİVKEBABCI15.12.1989ÖNLİSANS22.06.2010BAŞARISIZ 
3165147******658MEHTAP ERBEK12.07.1989ÖNLİSANS24.06.2016BAŞARISIZ 

 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
HASTA YÖNLENDİRME (LİSANS)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİMEZUNİYET TARİHİDURUMU
180,33159******814MEHMET ALİ ÇOLAK08.08.1994LİSANS9.06.2017ASIL
279,83397******212TUĞBA KARADUMAN01.03.1993LİSANS3.07.2017ASIL
378,33156******082HEDİYE CANAN İVDİL11.09.1995LİSANS6.06.2018ASIL
477,33114******404ŞÜKRÜ ARSLAN28.08.1993LİSANS24.06.2016ASIL
570,00283******264BAHAR AYAZ12.09.1989LİSANS19.06.2015ASIL
667,33516******350ABDULKADİR GÖKDEMİR26.11.1991LİSANS16.06.2017ASIL
766,67399******190ALİ EREN AYBEK28.08.1993LİSANS1.06.2016ASIL
866,17197******488ANIL DOĞRULUK27.04.1989Y. LİSANS23.06.2017ASIL
962,17307******752RAMAZAN GERÇEK16.04.1990LİSANS15.06.2012ASIL
1061,67480******162SABRİ SEVER15.05.1995LİSANS2.07.2018ASIL
1159,33339******598GÜLŞEN EKE01.01.1986LİSANS7.07.2014ASIL
1258,67222******472AYLİN DEMİR26.11.1990LİSANS2.09.2018ASIL
1358,33533******132FERHAT ÖZER12.11.1992LİSANS15.06.2016ASIL
1457,67537******782ELİF BERKCAN05.02.1986LİSANS17.06.2010ASIL
1556,00611******478GÖKHAN ORÇAN04.03.1987LİSANS1.07.2010ASIL
1655,67182******054KÜBRA ÇELEBİ29.08.1995LİSANS8.06.20181.YEDEK
1755,33397******386FARUK KARADUMAN04.04.1994LİSANS8.06.20182.YEDEK
1855,00174******666MÜZEYYEN YÜCEEKİN12.09.1995LİSANS6.06.20183.YEDEK
1954,33590******722KÜRŞAT AŞKIN02.07.1993LİSANS21.06.20174.YEDEK
2053,83593******062SEMA ÖZDEMİR07.12.1991LİSANS27.05.20165.YEDEK
2153,33515******838RAHİME HOCAOĞLU04.04.1990LİSANS15.07.20136.YEDEK
2244,00434******672SULTAN ATICI07.07.1992LİSANS31.05.20167.YEDEK
2342,67222******594HURİ EVRAN19.10.1993LİSANS3.07.20178.YEDEK
2441,67198******626TUĞBA KARAGÜL18.06.1988LİSANS10.06.20119.YEDEK
2540,67213******308TESLİME ÇİLEM ÖFKELİ09.02.1990LİSANS7.06.201310.YEDEK
2640,33256******984DERYA BAYINDIRLI11.10.1994LİSANS3.07.201711.YEDEK
2736,67229******400HATİCE KARAMAN21.07.1985LİSANS11.06.201812.YEDEK
2835,67217******402SAMET ÇALIŞIR05.06.1993LİSANS26.06.201713.YEDEK
2935,17277******420ORHAN BAŞAR11.05.1995LİSANS31.05.201814.YEDEK
3034,67215******630CİHAN ÇİÇEKLİ02.04.1991LİSANS15.06.201615.YEDEK
3134,33204******256MİRAÇ ÖZBEK05.01.1994LİSANS9.06.2016BAŞARISIZ
3233,33108******420SÜLEYMAN GÖKHAN ÜNSOY03.11.1992LİSANS17.06.2016BAŞARISIZ
3332,67236******988MELEK CANER04.10.1994LİSANS3.06.2016BAŞARISIZ
3427,67102******874ABDULKADİR ARSLAN15.04.1995LİSANS11.06.2018BAŞARISIZ
3524,00253******748BÜŞRA KARABAY11.03.1994LİSANS10.06.2017BAŞARISIZ
3623,33294******882YAKUP BAYDAR05.04.1992LİSANS11.06.2018BAŞARISIZ
3717,00102******582AYSEL ARSLAN10.05.1991LİSANS1.07.2015BAŞARISIZ
3815,00126******188YUSUF ZİYA ARSLAN10.03.1996LİSANS11.06.2018BAŞARISIZ
390,00420******448HABİBE CAN3.09.1994LİSANS12.06.2017SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİDURUMU
154,67373******880ALİ SEZER KÖROĞLU24.09.1997Önlisans8.09.2017ASIL
252,67451******194EMRE KÖSE13.02.1992Önlisans20.02.2015ASIL
345,67646******966ÖMER ATICI11.12.1987Ortaöğretim (Lise ve Dengi)19.06.20061.YEDEK
443,00357******176MUSTAFA DOĞAN KILINÇ25.07.1992Ortaöğretim (Lise ve Dengi)16.11.20162.YEDEK
541,67188******540İSMAİL ÜNAL11.07.1993Önlisans19.01.2015BAŞARISIZ
640,00330******180ELANUR ŞENYER28.01.1993Lisans2.08.2015BAŞARISIZ
728,33395******444ZEYNEP NUR GÖBELEK8.03.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)8.06.2018BAŞARISIZ
826,67293******196MEHMET ERDEM3.01.1996Önlisans6.06.2016BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİDURUMU 
185,33180******762AHMET ŞAHBUDAK4.06.1996Önlisans4.06.1996ASIL
285,00240******508YUSUF BACAKSIZ9.09.1991Önlisans9.09.1991ASIL
385,00118******216YUNUS TOPAL6.05.1993Önlisans6.05.1993ASIL
481,33196******618YUSUF KILINÇ1.10.1998Ortaöğretim (Lise ve Dengi)1.10.1998ASIL
579,00705******224HAYRETTİN AYOĞLU22.06.1995Önlisans22.06.19951.YEDEK
678,33206******550MEHMET YILDIZ20.06.1990Önlisans20.06.19902.YEDEK
768,67197******036ATAKAN ASLAN18.07.1996Lisans18.07.19963.YEDEK
867,67483******234KEREM KUTLU5.08.1990Önlisans5.08.19904.YEDEK
962,33290******544TÜRKAN BUDAK1.01.1996Önlisans1.01.1996BAŞARISIZ
1058,67419******560KÜBRA YASEMİNSEVEN21.04.1993Önlisans21.04.1993BAŞARISIZ
1157,00291******418ORHAN AĞCABAY14.06.1985Önlisans14.06.1985BAŞARISIZ
1257,00218******522ABDÜLKADİR GEYİK4.02.1992Önlisans4.02.1992BAŞARISIZ
1354,00268******774MÜSLÜM OSANMAZ25.02.1995Önlisans25.02.1995BAŞARISIZ
1447,00184******738BİLAL NADİR DUT25.09.1997Önlisans25.09.1997BAŞARISIZ
1538,00250******166MUSTAFA AVCI10.02.1995Önlisans10.02.1995BAŞARISIZ
1629,33533******654NAİME ŞİMŞEK25.05.1995Önlisans25.05.1995BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
ELEKTRİKCİ (GENEL)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİDURUMU 
175,00255******300FİKRET İŞBİLİR17.03.1991Önlisans31.08.2012ASIL
265,67476******988CELAL YILDIZ17.11.1996Önlisans17.08.2017ASIL
362,00372******912ŞEMSETTİN ÖZASLAN1.07.1992Ortaöğretim (Lise ve Dengi)18.06.2010ASIL
461,67180******954MUHAMMED MUSTAFA POLAT5.06.1997Önlisans22.06.20181.YEDEK
557,00110******476MUSTAFA DEMİRKESEN29.09.1989Önlisans7.02.20112.YEDEK
655,67256******852ERTUĞRUL DEMİRAL21.02.1996Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.20143.YEDEK
746,33224******242HAYRETTİN BOZKURT5.10.1989Ortaöğretim (Lise ve Dengi)7.09.2007BAŞARISIZ
845,00100******086RAMAZAN YAVUZ30.10.1989Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.2008BAŞARISIZ
945,00201******654MÜSLÜM EKİNCİ23.08.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)9.06.2017BAŞARISIZ
1042,00383******476ERCAN KARADEMİR10.07.1987Önlisans16.06.2010BAŞARISIZ
1135,00665******544ÖMER DEMİRTEKİN23.04.1989Ortaöğretim (Lise ve Dengi)25.08.2014BAŞARISIZ
1233,37432******356ERHAN ÖZKOÇAK18.11.1987Ortaöğretim (Lise ve Dengi)13.06.2008BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANIT.C. KİMLİK NOADI SOYADIDOĞUM TARİHİÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİDURUMU 
189,00473******794HALİME ASLAN15.02.1997ÖNLİSANS8.06.2018ASIL
286,67248******554GÜLCAN ÖZPİNECİ29.10.1989ÖNLİSANS29.06.2015ASIL
383,67136******012GAYE ALTUNBİLEK31.08.1995LİSANS1.06.2018ASIL
482,67187******468HATİCE ÇELİK1.01.1987ORTAÖĞRETİM3.09.2004ASIL
582,33178******398DÖNDÜ SALMAN20.08.1991LİSANS13.06.2014ASIL
681,67204******898İSMAİL PAMUK10.02.1994ÖNLİSANS22.06.2017ASIL
780,33269******158CENGİZ KANAR2.12.1989ÖNLİSANS13.05.2018ASIL
878,33279******338HANİFE GÜRGÜR10.02.1985ÖNLİSANS4.06.2012ASIL
978,33377******858GÜLBEYAZ UYSAL10.10.1985ÖNLİSANS4.09.2013ASIL
1076,33406******048GİZEM GÜNDÜZ12.12.1997ÖNLİSANS25.06.2018ASIL
1175,33144******336BEYZA NUR UÇAR7.10.1998ÖNLİSANS3.09.2018ASIL
1275,00594******132GÜLİSTAN KALKAN21.03.1984ÖNLİSANS3.06.2013ASIL
1373,67173******888MERVE UÇAR EMRE14.05.1990Lisans2.07.2013ASIL
1472,00406******006RABİA BAYRAKTAR8.07.1996Önlisans24.07.2017ASIL
1571,67182******748ÖZLEM YERLİKAYA8.06.1987Önlisans6.02.2012ASIL
1671,33433******374GÜLCAN GÜNDOĞAN18.05.1995ÖNLİSANS1.06.2016ASIL
1771,33189******340SULTAN EZGİ ZEREN10.02.1993Lisans26.06.2015ASIL
1869,33128******830BAHANUR DEMİR23.01.1995ÖNLİSANS24.06.2016ASIL
1969,00102******036HANIM TİMURLENK9.09.1986Önlisans28.05.2018ASIL
2069,00177******580SEHER IŞIKÇI6.11.1993Lisans10.06.2016ASIL
2168,33177******692ZEYNEP KARAKUŞ14.02.1992Lisans10.06.2016ASIL
2267,33263******540EMİNE AMAÇ3.03.1988ÖNLİSANS11.06.2012ASIL
2367,33443******304HAMİT KÜÇÜKOĞLU2.03.1990ÖNLİSANS17.06.2013ASIL
2466,67143******314ASLI ÇELİK10.01.1991LİSANS18.06.2009ASIL
2566,33322******990CABİR ÇALIŞKAN2.04.1994ÖNLİSANS23.07.2018ASIL
2665,33427******820YASEMİN KILIÇ28.08.1984ÖNLİSANS30.05.2018ASIL
2765,00423******812SERCAN YILMAZ20.12.1984Lisans23.07.2017ASIL
2865,00141******248AHU DUYGU ÇEVİK26.06.1987ORTAÖĞRETİM10.06.2005ASIL
2964,67406******634AYŞENUR GÜNDÜZ7.03.1995ÖNLİSANS1.06.2016ASIL
3064,33620******638HATİCE ÇAKIR29.09.1986ÖNLİSANS25.06.2009ASIL
3164,33207******180HACI YAŞAR ÇİRİŞ20.08.1994ÖNLİSANS18.07.2014ASIL
3264,33447******524FATMA GİZEM KUŞ16.10.1994LİSANS10.06.2016ASIL
3364,33219******132HATİCE ŞEYMA KASNEY25.01.1995LİSANS12.06.2017ASIL
3464,33343******398ESRA KILIÇ23.09.1996ÖNLİSANS6.07.2017ASIL
3564,00453******256İLKAY SENA YOLALAN10.08.1996ÖNLİSANS26.06.2018ASIL
3663,33144******826CEMİLE UYMAZ15.08.1994LİSANS29.06.2017ASIL
3763,00506******188TÜRKAN YAĞMUROĞLU20.02.1987Önlisans30.05.2018ASIL
3863,00350******614ZEYNEP DALKIRAN6.11.1992Önlisans29.08.2015ASIL
3962,33473******508FATMA YAYLA3.03.1996ÖNLİSANS29.01.2018ASIL
4062,33389******716GÜLSEREN HARMANCIKLI24.09.1996LİSANS21.06.2018ASIL
4162,33627******112MEHMET SALİH DENİZ6.04.1991Önlisans28.05.2016ASIL
4262,00128******692MEDİNE GERÇEK15.09.1996Lisans6.07.2018ASIL
4361,67211******954CAHİT ÖNCEBE1.04.1994ÖNLİSANS29.08.2016ASIL
4461,33507******824İSMET TÜRKMEN24.01.1992ÖNLİSANS24.10.2017ASIL
4561,33402******472CAFER GÜL1.01.1994ÖNLİSANS18.09.2018ASIL
4661,33342******824ELİF YILDIZ3.02.1994ÖNLİSANS27.05.2017ASIL
4760,67153******186HATİCE YILMAZ7.07.1987ÖNLİSANS6.06.2008ASIL
4860,67214******488BÜLENT AKYÜZ25.05.1995LİSANS8.06.2017ASIL
4960,33341******030MAŞİTE YILDIRIM30.09.1988Önlisans12.08.2011ASIL
5059,33155******476AHMET ÇAKMAK26.08.1991LİSANS5.06.2015ASIL
5159,33563******248NAİLE ŞAHİN22.12.1989Önlisans7.08.2012ASIL
5259,00106******576AHMET MURAT YUMMA12.04.1987ÖNLİSANS12.06.2018ASIL
5359,00138******928NADİDE AKGÖZ24.12.1998Önlisans26.09.2018ASIL
5458,67281******790İLHAN ENGİN30.01.1984Önlisans13.05.2018ASIL
5558,67261******554EMİNE DEMİR23.04.1992ÖNLİSANS12.06.2017ASIL
5658,67420******924AHMET DOĞAN18.06.1992ÖNLİSANS6.06.2014ASIL
5758,33198******862AKİF YILMAZ27.07.1984LİSANS28.06.2013ASIL
5858,33476******388TÜRKAN YILDIRIM4.03.1994Önlisans1.06.2018ASIL
5958,00136******112NEVİN ÖZKAN2.11.1992Önlisans10.07.2013ASIL
6058,00332******030SELVİ KAYA18.03.1996Önlisans13.06.2016ASIL
6157,67160******010MERYEM AKŞİT12.09.1991Önlisans11.07.2012ASIL
6257,67168******504SAİME GÜL GÖKALP10.05.1994Önlisans12.01.2018ASIL
6357,67154******574GÜLPEMBE ŞAHİN16.10.1993ÖNLİSANS7.03.2016ASIL
6457,67667******398BİRSEN ELÇİOĞLU10.06.1995ÖNLİSANS15.06.2017ASIL
6557,33164******578SÜMEYRA AKTAN1.01.1991Önlisans14.06.2013ASIL
6657,00372******208HAKAN GÜLDEN17.05.1985ÖNLİSANS10.06.2018ASIL
6757,00211******880SELİN COŞKUN3.05.1996Lisans1.06.2018ASIL
6856,67101******402SÜMEYYE ÖZASLAN20.08.1996Önlisans8.06.2016ASIL
6956,67105******054ADİLE DÜVER16.03.1989ÖNLİSANS23.07.2018ASIL
7056,67142******226HASAN HÜSEYİN KARA10.03.1993ÖNLİSANS19.02.2016ASIL
7156,67216******232ZEYNEP KAHRAMAN2.02.1995ÖNLİSANS13.06.2017ASIL
7256,33215******208HASAN HAYDAROĞLU12.01.1985ÖNLİSANS6.09.2015ASIL
7356,33332******886YAVUZ YILDIRIM9.01.1990Önlisans12.08.2011ASIL
7456,33523******926ELİF RABİA KARATAŞ15.08.1993LİSANS20.01.2015ASIL
7556,33131******750SİBEL DÜNDAR8.08.1994Önlisans22.06.2015ASIL
7656,33344******262MEDİNE MÜNEVVER ÇALI17.01.1998Önlisans23.06.2017ASIL
7756,00401******974SAKİNE BİLGEÇ20.09.1997Önlisans25.08.2017ASIL
7855,67181******216OĞUZHAN IŞIK13.09.1994Önlisans26.01.2018ASIL
7955,33198******372SADULLAH KAYA20.10.1983Önlisans20.07.2012ASIL
8055,33531******194TAYFUN DİNÇ27.10.1991ÖNLİSANS5.02.2014ASIL
8155,33694******632MAHMUT SÜTSATAN23.06.1997Önlisans13.07.2017ASIL
8255,00330******320ÖMER DEMİRBAŞ1.10.1990Önlisans4.08.2015ASIL
8355,00467******980BEDRİYE KARADAL1.06.1994Lisans17.08.2018ASIL
8454,67300******774ZÜHAL AKAR17.10.1994Lisans8.06.2018ASIL
8554,67161******590MAHMUT SOLMAZ1.06.1995Lisans4.06.2018ASIL
8654,67311******016ŞULE ÖZDEMİR24.11.1997Önlisans26.06.2018ASIL
8754,33386******156REŞİT DAĞLI10.08.1991Lisans6.04.2012ASIL
8854,00266******098EMEL DURAN1.05.1993Önlisans20.06.2014ASIL
8953,67249******414PELİN ILĞAR2.06.1988Ortaöğretim (Lise ve Dengi)19.06.2006ASIL
9053,67176******248SEMA DEMİR30.09.1990Önlisans11.07.2014ASIL
9153,33295******796MUHAMMED YUSUF ŞENKAYA9.08.1985Önlisans21.06.2012ASIL
9253,00209******404UMUT TAYSİ20.05.1992Önlisans29.09.2018ASIL
9353,00310******040BÜŞRA KARA28.08.1996Önlisans31.05.2016ASIL
9452,67418******452MUHAMMET HÜSEYİN DEMİR13.02.1998Önlisans25.05.2018ASIL
9552,33147******258SİBEL AYLAR19.09.1989Lisans2.06.20171. YEDEK
9652,17532******422ÇİĞDEM DAĞDEVİRAN2.11.1994LİSANS9.06.20172. YEDEK
9752,00359******560HASRET ALDAL1.01.1994Lisans1.06.20183. YEDEK
9851,67160******674SULTAN AKŞİT3.01.1989Lisans20.07.20174. YEDEK
9951,67118******216HALİL İBRAHİM KANIGÜZEL21.12.1995ÖNLİSANS19.01.20175. YEDEK
10051,33360******554SALİH KILIÇ18.04.1993Önlisans13.09.20176. YEDEK
10151,33441******580ENES İLGÜN8.02.1996ÖNLİSANS11.06.20187. YEDEK
10251,17564******528GÜLSÜM ARSLAN27.09.1996ÖNLİSANS26.06.20188. YEDEK
10351,00330******856SEMA KIRAÇ10.05.1992Önlisans22.06.20159. YEDEK
10450,83396******712FATMA GÜL KARKINER4.09.1997ÖNLİSANS26.06.201810. YEDEK
10550,33275******254AYSUN ATA3.09.1994ÖNLİSANS15.08.201611. YEDEK
10650,33350******966KÜBRA YARAMIŞLI23.08.1995Önlisans3.09.201812. YEDEK
10750,33648******192MUHAMMED FATİH ÜNALAN15.03.1996Önlisans13.06.201813. YEDEK
10850,17474******596FEVZİ BAYRAM18.01.1995ÖNLİSANS2.06.201714. YEDEK
10950,00253******470MEHMET OKAY15.12.1995Lisans11.06.201815. YEDEK
11049,83228******770GÜLCAN DİNLER9.12.1998ÖNLİSANS6.09.201816. YEDEK
11149,67461******232FUNDA GÜNEŞ13.02.1994ÖNLİSANS1.06.201717. YEDEK
11249,33209******198CANER ÇAKAL21.08.1994LİSANS8.06.201818. YEDEK
11349,33114******840MÜCAHİT YİĞİT1.12.1994Önlisans29.06.201619. YEDEK
11449,00279******966MUSTAFA KINDIR8.10.1993Lisans9.06.201620. YEDEK
11548,83246******078FATMA TEKİN20.03.1998ÖNLİSANS26.06.201821. YEDEK
11648,67244******738SULTAN ÇOLAK28.12.1990Lisans6.06.201422. YEDEK
11748,67345******572YUNUS EMRE KUMRU16.04.1991Ortaöğretim (Lise ve Dengi)12.06.200923. YEDEK
11848,33314******672CEMİL YILDIRIM1.01.1990Önlisans24.06.201424. YEDEK
11948,33735******244KÜBRA NUR DENİZ4.03.1998ÖNLİSANS13.06.201825. YEDEK
12048,00553******574SEDA GÜÇLÜ24.03.1989Önlisans30.05.201126. YEDEK
12147,83190******124ÇAĞLAR KOCA10.05.1997ÖNLİSANS29.06.201827. YEDEK
12247,67341******176UMUT KABAKOLAK6.12.1994Lisans13.06.201828. YEDEK
12347,33176******632EMRE YILDIRIM5.01.1994ÖNLİSANS13.06.201429. YEDEK
12447,33147******520MİZGİN ERTONGA2.08.1997Lisans1.06.201830. YEDEK
12547,00327******346FATMA EŞAL21.10.1995ÖNLİSANS24.06.201631. YEDEK
12646,83187******400DİLANUR DEĞİRMENCİ12.01.1996LİSANS29.09.201832. YEDEK
12746,50707******858EBRU KESKİN1.06.1994ÖNLİSANS26.01.201633. YEDEK
12846,33101******350REMZİYE ÖZEK4.01.1993Önlisans13.06.201534. YEDEK
12946,00367******070ELİFE ŞİMŞEK18.08.1990ÖNLİSANS22.09.201135. YEDEK
13046,00345******290YAKUP SAFA ÇALI17.07.1994Lisans14.06.201636. YEDEK
13145,83186******122ABDULKADİR CANTÜRK19.11.1995ÖNLİSANS9.06.201537. YEDEK
13245,67590******948BETÜL KÖK4.01.1996Önlisans21.06.201738. YEDEK
13345,33477******336EBUBEKİR CİNDİOĞLU1.01.1987LİSANS1.07.201539. YEDEK
13445,33549******302TUĞÇEGÜL ÜNAL1.04.1999Önlisans30.07.201840. YEDEK
13545,17548******798ÇİĞDEM ÖZALP15.10.1991ÖNLİSANS20.08.201741. YEDEK
13645,00308******986RUKİYE KABAK1.10.1986Önlisans29.07.201342. YEDEK
13744,83247******372İREM BİLİCİ10.03.1999ÖNLİSANS18.09.201843. YEDEK
13844,67592******528SAADET BAYRAM1.08.1992Önlisans23.06.201444. YEDEK
13944,33138******572HAVVA AVCI11.10.1995ÖNLİSANS12.06.201745. YEDEK
14044,33634******264SUNA ÖZDEMİR20.07.1997Önlisans26.06.201846. YEDEK
14144,00362******374BURCU DAŞDEMİR10.12.1995ÖNLİSANS11.09.201747. YEDEK
14244,00354******154ABDULKADİR KAYA27.01.1998Önlisans11.06.201848. YEDEK
14343,83208******314BÜŞRA MİNTAÇ5.09.1994ORTAÖĞRETİM8.06.201249. YEDEK
14443,67346******898PINAR BULUT24.02.1996Lisans5.06.201750. YEDEK
14543,33607******494VEYSİ YILDIZ1.05.1994Önlisans14.05.201851. YEDEK
14643,33283******888DİLAN TÜRKAN14.03.1995ÖNLİSANS24.06.201652. YEDEK
14743,00421******332MEHMET ÇAKIR1.04.1993Lisans3.09.201353. YEDEK
14843,00106******724SEDA KELBAŞ11.02.1997ÖNLİSANS13.02.201854. YEDEK
14942,67460******576MURAT SÖNMEZ23.08.1993Önlisans29.09.201755. YEDEK
15042,50101******752DUYGU YILDIRIM29.03.1994ÖNLİSANS1.06.201556. YEDEK
15142,33469******846MESUT NERGİZ1.09.1996Lisans1.06.201857. YEDEK
15242,00220******892MURAT ŞAHİN20.01.1987Önlisans25.01.201358. YEDEK
15342,00276******838ASLI İÇLİ21.08.1995ÖNLİSANS15.07.201659. YEDEK
15441,67169******426BURCU KILINÇ4.12.1991LİSANS8.08.201560. YEDEK
15541,67170******704ŞEYMA YILMAZ24.01.1996Önlisans29.07.201861. YEDEK
15641,50356******044BÜŞRA KÖSE8.06.1997ORTAÖĞRETİM12.06.201562. YEDEK
15741,33133******860TEKİN KIRAÇ13.09.1988Lisans18.06.201363. YEDEK
15841,33393******912GÜLŞEN DULKADİR1.09.1993ÖNLİSANS5.06.201764. YEDEK
15941,00236******856ZİNİ CİN1.10.1993Önlisans6.06.201665. YEDEK
16041,00480******484GAMZE ŞEKER1.01.1994ÖNLİSANS23.06.201666. YEDEK
16140,83378******044GAMZE ŞAKALAR1.01.1995ÖNLİSANS8.06.201567. YEDEK
16240,83489******488HANDE NURAN KAVUT10.09.1996LİSANS8.06.201868. YEDEK
16340,67143******324HALİL İBRAHİM YILDIRIM25.08.1992LİSANS12.06.201569. YEDEK
16440,67196******230MUNİSE KEÇELİ13.03.1994Lisans22.06.201570. YEDEK
16540,50315******044FARUK AKBABA30.11.1991LİSANS25.06.201571. YEDEK
16640,50517******794AYNUR YESİN25.09.1994ÖNLİSANS15.10.201472. YEDEK
16740,33731******812TUBA ŞAVLİ24.01.1995Önlisans24.06.201673. YEDEK
16840,33241******348HALİL AVCI10.09.1995LİSANS19.06.201874. YEDEK
16940,00181******052DUYGU ETKIÇ1.03.1997ÖNLİSANS18.07.201875. YEDEK
17040,00374******448NURCAN KAYIŞ1.05.1997Önlisans26.06.201876. YEDEK
17139,67336******872NURAY BOZAN29.07.1991Önlisans24.07.201377. YEDEK
17239,50129******692ESMA HÜSNA TOPCU16.08.1997ÖNLİSANS13.09.201778. YEDEK
17339,33525******146UFUK YERLEŞ15.01.1995Lisans5.06.201879. YEDEK
17439,00293******716ŞENNUR TOPCU9.10.1984Ortaöğretim (Lise ve Dengi)14.06.200280. YEDEK
17539,00560******128SEDA YILMAZ3.10.1995ÖNLİSANS13.06.201581. YEDEK
17638,67349******272KEZBAN TANYILDIZI26.06.1989ÖNLİSANS15.06.201282. YEDEK
17738,67339******570EDA ALDEMİR1.01.1992LİSANS29.06.201583. YEDEK
17838,67148******288YEŞİM BEKTAŞ4.02.1995Önlisans5.07.201784. YEDEK
17938,33166******116FEVZİYE ÖNDER6.12.1994ÖNLİSANS8.06.201585. YEDEK
18038,33103******740SERKAN TUKUR24.08.1995Önlisans30.06.201686. YEDEK
18138,17437******358ESRA ÇOBAN6.04.1991ORTAÖĞRETİM9.08.201087. YEDEK
18238,00361******604NURŞAN MENGÜTEMÜR24.10.1997Önlisans22.06.201888. YEDEK
18338,00109******006CEREN ÜNALAN11.02.1998ÖNLİSANS28.05.201889. YEDEK
18437,67233******806ELİF ÇALIŞ30.09.1990ÖNLİSANS31.05.201590. YEDEK
18537,67730******918FAYSAL CATUK11.10.1991ÖNLİSANS26.06.201491. YEDEK
18637,67140******514GÜLŞAH ALTUNOK6.10.1993LİSANS23.06.201692. YEDEK
18737,67130******428TUĞÇE SEDEF CANSEVER15.10.1996Önlisans10.10.201793. YEDEK
18837,33552******104MELİKE KARA5.03.1987Önlisans12.09.201194. YEDEK
18937,00112******514MERVE ÖZÇETİN9.05.1994Lisans14.06.2017BAŞARISIZ
19037,00262******970ESRA YAVUZ2.06.1995Önlisans16.06.2015BAŞARISIZ
19137,00166******164EMİNE KESKİ5.02.1996Önlisans26.06.2018BAŞARISIZ
19236,67103******130BETÜL MELAHAT DEMİR1.01.1994LİSANS20.05.2016BAŞARISIZ
19336,33303******752EMRULLAH ÖZYİĞİT3.07.1987Önlisans10.06.2012BAŞARISIZ
19436,33300******084RABİA KAYABAŞI8.11.1994Lisans10.06.2016BAŞARISIZ
19536,33482******780BAYRAM KAVAK18.07.1997Önlisans25.06.2018BAŞARISIZ
19636,33298******190ZELİHA GÜNDOĞDU9.06.1998Önlisans25.06.2018BAŞARISIZ
19736,00459******376RABİA ASLAN27.03.1986Önlisans25.06.2010BAŞARISIZ
19836,00102******498MEHMET KETME4.01.1988Lisans21.06.2013BAŞARISIZ
19936,00185******786MEHMET HALİT GÜNEŞ10.02.1989Önlisans20.04.2016BAŞARISIZ
20036,00211******684ÖZNUR ESRA ÖZER19.08.1993Lisans23.06.2016BAŞARISIZ
20136,00422******972YAŞAR EMRE YILDIZ31.08.1995Lisans18.06.2018BAŞARISIZ
20236,00118******712MUHAMMED ENES KANIGÜZEL3.03.1997Önlisans2.06.2017BAŞARISIZ
20335,67373******074ŞERİFE KILIÇ20.02.1986Önlisans15.05.2016BAŞARISIZ
20435,67425******882ZANA YAŞAR30.10.1991Önlisans13.06.2016BAŞARISIZ
20535,67452******336MEHMET YAĞIZ2.07.1993Lisans3.06.2016BAŞARISIZ
20635,67264******492RENGİN AKDAĞ15.09.1994Önlisans6.08.2017BAŞARISIZ
20735,67168******436SELİM CAN15.11.1994Lisans27.06.2018BAŞARISIZ
20835,67306******386AYŞE POLAT15.08.1998Önlisans26.06.2018BAŞARISIZ
20935,67484******512ZELİHA YILMAZTEKİN18.09.1999Önlisans1.06.2018BAŞARISIZ
21035,67106******094HANIM TÜRK1.10.1990LİSANS22.06.2017BAŞARISIZ
21135,67281******412FATMA ÜLGEN3.03.1995ÖNLİSANS9.06.2016BAŞARISIZ
21235,33569******250HARUN ADALI9.02.1994LİSANS20.07.2016BAŞARISIZ
21335,00667******680NERGİZ ŞEVLUK12.08.1992Önlisans9.06.2014BAŞARISIZ
21435,00115******998ZEHRA DEMİR25.12.1992Önlisans11.06.2012BAŞARISIZ
21535,00283******566HATİCE AYAZ1.01.1994Önlisans8.07.2017BAŞARISIZ
21635,00613******552RAHİME KURT24.06.1994Önlisans16.06.2015BAŞARISIZ
21735,00371******066İMRAN TOSUN2.10.1995Önlisans19.06.2017BAŞARISIZ
21835,00101******354SÜMEYYE BAĞLAN8.03.1996Önlisans15.01.2018BAŞARISIZ
21935,00368******708NESLİHAN USLU25.06.1996Önlisans9.10.2017BAŞARISIZ
22035,00572******740SÜMEYRA ÇELİK11.12.1996Lisans22.06.2018BAŞARISIZ
22135,00168******826SEVCAN ALTAN31.01.1997Önlisans5.07.2017BAŞARISIZ
22234,67105******756HATİCE DERYA ASAL18.10.1994ÖNLİSANS7.06.2016BAŞARISIZ
22334,67149******130SEVDA BOZKURT8.08.1995ÖNLİSANS25.09.2017BAŞARISIZ
22434,33480******088SEDA HANÇER8.08.1994Lisans14.06.2016BAŞARISIZ
22534,00479******796MUHİTTİN KAPLAN3.03.1993Önlisans24.06.2016BAŞARISIZ
22634,00122******086TUĞBA NUR EKER22.07.1995Lisans19.06.2017BAŞARISIZ
22733,67242******866HİLAL KORKMAZ23.12.1991Önlisans29.05.2013BAŞARISIZ
22833,67220******478SÜMEYYE ÖRENÇ21.03.1998Önlisans6.06.2017BAŞARISIZ
22933,67355******310FATMA YENİGÜN23.08.1991ÖNLİSANS5.06.2017BAŞARISIZ
23033,67485******380ÇETİN ALAN10.07.1993ÖNLİSANS5.06.2015BAŞARISIZ
23133,67343******964İSMAİL EKERBİÇER26.01.1994ÖNLİSANS24.06.2016BAŞARISIZ
23233,67369******052GİZEM NUR BOZ6.04.1994ÖNLİSANS2.06.2015BAŞARISIZ
23333,67161******252FİKRET KAYA24.02.1995ÖNLİSANS6.10.2017BAŞARISIZ
23433,67597******266KÜBRA KÖKSAL YORULMAZ6.06.1995ÖNLİSANS20.07.2018BAŞARISIZ
23533,67702******186CEMİLE ULUÇ24.08.1995ÖNLİSANS29.06.2016BAŞARISIZ
23633,33412******880ASLI KARA10.04.1984ORTAÖĞRETİM16.06.2000BAŞARISIZ
23733,33183******096SERKAN DOĞAN10.11.1992Önlisans17.09.2018BAŞARISIZ
23833,33477******990ÖZNUR KARAKUŞ4.08.1997Önlisans19.06.2017BAŞARISIZ
23932,67610******920RABİA ABUZEYİTOĞLU16.03.1993ÖNLİSANS14.07.2014BAŞARISIZ
24032,67193******310FATMA EREN1.01.1996ÖNLİSANS13.06.2015BAŞARISIZ
24132,67300******140YUNUS BOĞAZKESENLİ7.02.1996ÖNLİSANS8.02.2017BAŞARISIZ
24232,00199******832HATİCE GÖKBULUT3.08.1995Lisans11.05.2018BAŞARISIZ
24332,00517******074UĞUR ŞINĞAR10.09.1995Lisans14.06.2018BAŞARISIZ
24431,67123******004ZEKİYE TURAK16.09.1987Önlisans16.01.2017BAŞARISIZ
24531,67478******664NURCAN KIRAÇ16.08.1991Önlisans14.06.2016BAŞARISIZ
24631,67296******910NURİYE SOYLUER3.09.1992Önlisans14.07.2016BAŞARISIZ
24731,67242******854NESLİHAN URASOĞLU12.06.1997Önlisans15.09.2017BAŞARISIZ
24831,67121******326GÜLLÜ KILIÇ20.09.1991ÖNLİSANS20.06.2017BAŞARISIZ
24931,67150******704CEYLAN ÖNCÜL26.08.1992ÖNLİSANS30.05.2018BAŞARISIZ
25031,67290******104MERVE ADA15.09.1992LİSANS14.06.2018BAŞARISIZ
25131,67117******062İSTEM DİCLE ERTAN17.05.1995LİSANS5.06.2018BAŞARISIZ
25231,67444******278ESRA EKİNLER6.03.1996ÖNLİSANS27.09.2017BAŞARISIZ
25331,67266******964MEHMET OĞUL1.05.1998ÖNLİSANS21.06.2018BAŞARISIZ
25431,33275******988DİCLE ATEŞ15.07.1986ÖNLİSANS27.01.2014BAŞARISIZ
25531,33108******812DAMLA ÖZOĞLU24.08.1990Önlisans2.09.2018BAŞARISIZ
25631,33292******798NURAY TÜRKAY2.10.1995Lisans22.06.2018BAŞARISIZ
25731,33597******140EMİNE İSPİR25.04.1997Önlisans7.06.2018BAŞARISIZ
25831,00201******900SAİT ONUR ÇİFÇİ14.09.1992Önlisans20.06.2014BAŞARISIZ
25931,00118******918MÜSLÜM ASLAN20.01.1995Önlisans9.02.2018BAŞARISIZ
26031,00486******324ÖZLEM SERTDEMİR1.01.1996Önlisans30.05.2018BAŞARISIZ
26131,00226******132MERVE NUR TİMOÇİN16.03.1996Lisans14.07.2017BAŞARISIZ
26230,67136******632ŞÜKRAN İNAN1.05.1989Lisans15.06.2016BAŞARISIZ
26330,67418******572ZEHRA KİLİTCİ15.08.1989Önlisans25.05.2015BAŞARISIZ
26430,67391******388YUNUS KARADUMAN28.06.1993Önlisans20.06.2017BAŞARISIZ
26530,67312******212OSMAN KARA24.01.1994Lisans5.06.2015BAŞARISIZ
26630,67192******114ÖKKEŞ AKKUŞ3.04.1995Önlisans20.06.2016BAŞARISIZ
26730,67402******550SONGÜL DENGİZ15.05.1995Önlisans6.06.2017BAŞARISIZ
26830,67268******136SÜMEYYE ÇAM21.05.1995Lisans5.06.2017BAŞARISIZ
26930,67515******634TANER BİLEK14.10.1995Önlisans2.01.2018BAŞARISIZ
27030,67172******140FATMA NUR YILMAZ26.03.1997Önlisans25.06.2018BAŞARISIZ
27130,67477******186NESİBE DÜNDAR7.07.1999Ortaöğretim (Lise ve Dengi)17.06.2016BAŞARISIZ
27230,67215******790KUTBETTİN AKSOY1.03.1992LİSANS14.06.2018BAŞARISIZ
27330,67127******564HATİCE ÖZGE YILMAZ1.10.1994ÖNLİSANS29.09.2018BAŞARISIZ
27430,67369******446BETÜL GÜNEŞ10.03.1996ÖNLİSANS8.06.2018BAŞARISIZ
27530,67196******282GÜLCAN PEKTAŞ1.04.1996LİSANS6.06.2018BAŞARISIZ
27630,67494******912ABDULBAKİ ENGİN29.04.1996ÖNLİSANS10.02.2017BAŞARISIZ
27730,67109******024ALİM BARUT18.10.1998ÖNLİSANS28.05.2018BAŞARISIZ
27830,33390******804ETEM DALMIŞ1.08.1988ÖNLİSANS20.06.2013BAŞARISIZ
27930,33434******112VESİLE EKER16.05.1994Lisans5.06.2017BAŞARISIZ
28030,00655******264TANER DEMİR5.05.1991Önlisans26.08.2014BAŞARISIZ
28130,00348******946RIZGAR KILINÇ28.06.1992Önlisans1.07.2016BAŞARISIZ
28230,00172******774SERVETULLAH BAKAY2.02.1994Lisans5.06.2017BAŞARISIZ
28330,00432******434SEMRA KOPGİR22.09.1997Önlisans13.09.2017BAŞARISIZ
28430,00453******556SAKİNE BARAN1.01.1998Önlisans17.08.2018BAŞARISIZ
28530,00146******384KÜRŞAT YAPICI29.10.1998Önlisans22.10.2018BAŞARISIZ
28629,67463******724ŞERİF ÖZDEMİR29.01.1995Önlisans6.09.2017BAŞARISIZ
28729,67209******270HATİCE KALENDER20.05.1995ÖNLİSANS3.09.2018BAŞARISIZ
28829,67165******914ESMA NUR ALBAYRAK24.08.1996ÖNLİSANS6.07.2017BAŞARISIZ
28929,67580******888ESMA YENER24.01.1997ÖNLİSANS10.07.2018BAŞARISIZ
29029,67438******276ESMA SAĞLAM17.06.1997ÖNLİSANS2.06.2017BAŞARISIZ
29129,67299******232BAHAR ÖZSÖNMEZ16.02.1998ÖNLİSANS13.07.2018BAŞARISIZ
29229,67217******088GAMZE ÖK29.04.1998ÖNLİSANS18.01.2019BAŞARISIZ
29329,33553******338YUNUS EMRE ÖZERLİ20.02.1997Önlisans12.06.2017BAŞARISIZ
29429,33314******680SABİT KAYIRAN1.03.1999Önlisans30.05.2018BAŞARISIZ
29529,00121******062SONGÜL DENİZ20.05.1992Önlisans9.06.2017BAŞARISIZ
29628,67410******568ABDULKERİM BULUT1.08.1996ÖNLİSANS14.09.2018BAŞARISIZ
29728,67272******994SALAHATTİN ERDAL2.03.1997ÖNLİSANS31.07.2017BAŞARISIZ
29828,33177******062HÜLYA MEŞE23.06.1993LİSANS12.01.2017BAŞARISIZ
29928,33461******610MEVLÜT AÇIL2.01.1997Önlisans12.02.2018BAŞARISIZ
30028,00135******428MUSTAFA FIRAT24.05.1991Önlisans29.06.2012BAŞARISIZ
30127,67176******744ZEHRA BETUL KARAKUŞ9.05.1998Önlisans10.06.2016BAŞARISIZ
30227,00502******590HATİCE ERDOĞAN31.03.1993ÖNLİSANS28.06.2013BAŞARISIZ
30326,33109******656HATİCE VESEK20.03.1994ÖNLİSANS5.06.2015BAŞARISIZ
30426,33392******766DEMET DALKIRAN7.06.1996ÖNLİSANS5.06.2017BAŞARISIZ
30526,00332******740EMİNE ORHAN19.05.1985ÖNLİSANS3.06.2005BAŞARISIZ
30626,00210******012FEYZA BÜYÜKÇAKIR31.01.1987ÖNLİSANS29.07.2011BAŞARISIZ
30726,00369******044ÇİMEN İNCİ1.06.1989ÖNLİSANS2.07.2013BAŞARISIZ
30826,00125******730RAHİME GÜNEY11.08.1998Önlisans30.05.2018BAŞARISIZ
30925,67157******004NİHAT YILMAZ6.11.1997Önlisans28.06.2018BAŞARISIZ
31025,33449******488MERVE GÜRSUL10.09.1994Önlisans13.05.2018BAŞARISIZ
31125,00136******830HÜLYA ÖZKAN7.03.1991ÖNLİSANS25.06.2013BAŞARISIZ
31225,00182******996DİLEK AVAN4.10.1995ÖNLİSANS26.06.2015BAŞARISIZ
31325,00167******522DAMLA KILINÇ7.09.1997Önlisans11.07.2017BAŞARISIZ
31424,67317******502MEVLÜT FETHİ DEMİRCİOĞLU28.04.1994Önlisans6.07.2017BAŞARISIZ
31524,33411******954HİKMET SALIK20.07.1991ÖNLİSANS17.06.2015BAŞARISIZ
31624,33272******056NURAY SEVİM6.09.1996LİSANS12.06.2018BAŞARISIZ
31723,33423******442EYYÜP YILDIZ14.08.1994ÖNLİSANS18.01.2018BAŞARISIZ
31823,33151******420GÜLBAHAR ODUNCI20.06.1995ÖNLİSANS7.09.2016BAŞARISIZ
31923,33218******638FATOŞ ARACI1.10.1995ÖNLİSANS2.06.2016BAŞARISIZ
32023,33168******934BENDEGÜL YILMAZ15.11.1995ÖNLİSANS4.07.2016BAŞARISIZ
32123,33225******340DİLAN KILINÇ20.01.1996ÖNLİSANS12.07.2017BAŞARISIZ
32223,33271******370BETÜL ERDOĞAN13.04.1996ÖNLİSANS30.06.2016BAŞARISIZ
32323,33566******318KÜBRA OKAY10.12.1992Önlisans15.04.2013BAŞARISIZ
32423,33210******538MUHAMMED MUSTAFA ÇELİK23.11.1996Önlisans25.09.2018BAŞARISIZ
32522,33387******870FATMA AYDIN10.11.1994ÖNLİSANS5.06.2017BAŞARISIZ
32622,33479******524AYTEN TANIŞMAN8.07.1995ÖNLİSANS11.12.2018BAŞARISIZ
32722,33371******198KÜBRA ARICIOĞULLARI17.07.1996LİSANS1.06.2018BAŞARISIZ
32822,00211******610HAMZA KÜÇÜK25.05.1987ÖNLİSANS29.07.2018BAŞARISIZ
32922,00224******734MÜSLÜM BOĞAAKÇA21.12.1992Önlisans15.07.2016BAŞARISIZ
33021,67178******466MAHMUT GAZİ DEMİR31.03.1997Önlisans2.06.2017BAŞARISIZ
33121,33232******616KÜBRA DURMAZ20.03.1995ÖNLİSANS19.06.2017BAŞARISIZ
33221,33158******364EMRE KUMAŞ5.09.1996ÖNLİSANS6.06.2018BAŞARISIZ
33321,33308******986MEHMET ALKAN8.08.1993Önlisans19.06.2017BAŞARISIZ
33421,00350******960ABDULKADİR GÖZÜBÜYÜK15.10.1994ÖNLİSANS11.10.2016BAŞARISIZ
33520,67104******132MEHMET ŞERİF BUZKURT20.07.1994Önlisans9.06.2017BAŞARISIZ
33620,33248******912EMRE GÜNGÖR5.04.1998ÖNLİSANS20.02.2018BAŞARISIZ
33720,00232******030MUZAFFER YILMAZ12.10.1990ÖNLİSANS11.07.2014BAŞARISIZ
33819,33458******548MAHMUT ÜLGER4.07.1991Önlisans23.06.2016BAŞARISIZ
33919,00256******964BETÜL GERÇEK2.03.1994ÖNLİSANS28.06.2015BAŞARISIZ
34018,00390******726AYSEL KARABACAK15.09.1987ÖNLİSANS23.07.2018BAŞARISIZ
34118,00212******086FATMA BAĞCI28.08.1994ÖNLİSANS1.06.2015BAŞARISIZ
34218,00199******132ÇİĞDEM KENDİRLİ7.06.1995ÖNLİSANS13.06.2015BAŞARISIZ
34317,00193******194MEHMET YILDIZ14.09.1991ÖNLİSANS13.06.2016BAŞARISIZ
34417,00380******576AYŞEGÜL SEÇKİN4.05.1995ÖNLİSANS16.06.2017BAŞARISIZ
34517,00170******042BÜŞRA GÜL30.01.1996ÖNLİSANS13.05.2018BAŞARISIZ
34617,00202******272BETÜL MERVE GÜVEN13.08.1996ÖNLİSANS28.06.2017BAŞARISIZ
34717,00100******378GÜLSÜM SARI1.01.1998ÖNLİSANS8.06.2018BAŞARISIZ
34816,00437******026SUNAY İPEK15.05.1992LİSANS15.06.2016BAŞARISIZ
34916,00632******528GAMZE YILDIZ14.05.1994ÖNLİSANS13.05.2018BAŞARISIZ
35016,00104******496KEVSER ERCAN10.04.1995ÖNLİSANS7.06.2016BAŞARISIZ
35116,00218******714KURTULUŞ UYANIK7.05.1998ÖNLİSANS25.06.2018BAŞARISIZ
35216,00252******060GÜLTEN AYHAN6.08.1998ÖNLİSANS29.06.2018BAŞARISIZ
35315,00170******960AZİZ SÖNMEZ14.12.1992ÖNLİSANS19.06.2015BAŞARISIZ
35415,00350******994ALİ GÜLMÜŞ20.05.1993ÖNLİSANS5.02.2018BAŞARISIZ
35515,00121******076HARUN AKDEMİR1.10.1993ÖNLİSANS23.06.2017BAŞARISIZ
35615,00122******928ZEYNEP KOÇAK18.03.1995LİSANS19.06.2018BAŞARISIZ
35715,00105******102ELİF KOÇ25.04.1995ÖNLİSANS26.06.2018BAŞARISIZ
35815,00548******118DİLARA LALE11.07.1995ÖNLİSANS10.07.2017BAŞARISIZ
35915,00420******984HATİCE ÖZGÖNÜL23.07.1998ÖNLİSANS13.06.2018BAŞARISIZ
36014,00106******576AHMET MURAT12.04.1987ÖNLİSANS12.06.2017BAŞARISIZ
36114,00279******600ELİF AYSUN KURT22.03.1998LİSANS18.07.2018BAŞARISIZ
36214,00120******028MURAT DEMİRSOY27.07.1998ÖNLİSANS30.05.2018BAŞARISIZ
36314,00120******026BÜŞRA DURAN22.12.1998ORTAÖĞRETİM17.06.2016BAŞARISIZ
36413,00193******658ABDULLAH ŞEVKET TEKİN8.03.1995LİSANS5.06.2017BAŞARISIZ
36513,00341******076HASİBE ŞEN10.02.1997ÖNLİSANS11.10.2017BAŞARISIZ
36613,00364******970ZÜBEYDE ÇETİNKAYA2.06.1998ÖNLİSANS28.05.2018BAŞARISIZ
36712,00174******790KADİR CAN GÖKSU4.02.1997ÖNLİSANS1.08.2018BAŞARISIZ
36811,00550******358ENES CİDACI1.06.1999ORTAÖĞRETİM9.06.2017BAŞARISIZ
3690,00201******234ÖZGE EROĞLU1.08.1991Önlisans18.06.2013SINAVA KATILMADI
3700,00235******088ESRA KUZU1.04.1992ÖNLİSANS14.06.2015SINAVA KATILMADI
3710,00696******804HİLAL DURSUN20.04.1994ÖNLİSANS9.07.2015SINAVA KATILMADI
3720,00160******248MERVE DURAN21.08.1994Lisans12.06.2017SINAVA KATILMADI
3730,00354******744ELİF ŞEN ÖZTÜRK10.11.1994LİSANS10.06.2016SINAVA KATILMADI
3740,00326******054YUNUS EMRE KARSIZ24.04.1996Önlisans22.06.2017SINAVA KATILMADI
3750,00176******944EVREN ÖZELÇİ14.04.1998ÖNLİSANS30.05.2018SINAVA KATILMADI
3760,00294******136MENEKŞE BÜLBÜL20.09.1998ÖNLİSANS26.06.2018SINAVA KATILMADI