overlay

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 1. Toplantısı

  
Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından sekretaryalığı yürütülen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 13.02.2019 tarihinde Valilik Amfi Toplantı Salonunda Vali Davut GÜL başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 2019 yılı 1. toplantısı yapılmıştır.