overlay

2019 Yaz Dönemi Zorunlu Mesleki Uygulama

2019 Yaz Dönemi  Zorunlu Mesleki Uygulama başvuruları için gerekli olan belgeler
-  Dilekçe
- Öğrenci Staj Formu ( İlgilinin Üniversitesince ''İş Kazası ve Meslek Hastalığı''sigorta priminin yatırıldığına dair ibare.)
Belge eksikliği veya eksik doldurulmuş evrağı olan öğrencilerin kabulü yapılmayacaktır.