overlay

BULAŞICI HASTALIK SÜRVEYANS VE ERKEN UYARI SİSTEMİ (İZCİ) EĞİTİM


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM ) taşra teşkilatı ve hastane sürveyans birimleri tarafından, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarına yönelik yürütülecek olan tüm faaliyetler (Filyasyon, vaka incelemesi, temaslı takibi, vb.) ve bu faaliyetlere yönelik raporlamalar ile sağlık tehditlerinin erken tespitine yönelik sinyal ve analiz sonuçlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) oluşturulmuştur.

Sistemin, 2019 yılı Şubat ayı başında tüm kullanıcıların (HSGM ilgili daire başkanlıkları, il sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlükleri/toplum sağlığı merkezleri ve hastane sürveyans birimleri)  kullanımına açılması planlanmaktadır.

Sistemin resmi olarak kullanıma açılabilmesi için, Aşı Programları, Bulaşıcı Hastalıklar ve Tüberküloz Birimi tarafından, ilçe sağlık müdürlükleri/toplum sağlığı merkezleri ve hastane sürveyans birimlerinde İZCİ sistemini kullanacak personeller belirlenip, kullanıcı tanımlaması yapılmıştır. Tüm düzeyde kullanıcılara sistem kullanımı hakkında 16.01.2019,17.01.2019 ve 18.01.2019 tarihlerinde uygulamalı eğitim verilmiştir.