overlay

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimi

ÜREME SAĞLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

 

Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla Bakanlığımızca birçok program yürütülmektedir. Hizmet İçi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel, teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Üreme Sağlığı Eğitim Programı kapsamında 14 Doktor, 10 Ebe, 8 Hemşireden oluşan 79-80-81.Grup katılımcılarımız 5’li modüler eğitimini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. Çalışmalarından dolayı Üreme Sağlığı İl Eğitimcilerimiz Dr. Nilgün KELOĞLU, Hemşire Duygu AKŞAHİN ve Hemşire Kadriye ÖZDEMİR’ e teşekkür ederiz.