overlay

2019 Yılı İlk 6 Aylık Dönem (Ocak- Haziran) Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi Rutin ve Gruplandırma Denetim Planı

2019 Yılı İlk 6 Aylık Dönem (Ocak- Haziran) Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Birimi Rutin ve Gruplandırma Denetim Planı

 

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/2019%20YILI%20%C4%B0LK%206%20AYLIK%20D%C3%96NEM%20ASM%20DENET%C4%B0M%20PLAN.xlsx