overlay

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 18 AYLIK KAN KÜLTÜRÜ KİT KARŞILIĞI MAL ALIMI ( BAKTERİ TANIMLAMASI, ANTİBİYOTİK DUYARLILIK, KAN KÜLTÜRÜ )YAKLAŞIK MALİYET DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı Abdulkadir Yüksel (Perilikaya) Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan 18 Aylık Kan Kültürü Kit Karşılığı Mal Alımına (Bakteri Tanımlaması, Antibiyotik Duyarlılık, Kan Kültürü) ait piyasa fiyat araştırması için teknik şartnameler ekte sunulmuştur.

İlgili firmalarca yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların en geç 14/09/2018 tarihi mesai bitimine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya eyup.gezgin@saglik.gov.tr mail adresine veya 0342 2209622 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.

Dokümanlar ektedir.

http://gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/kan%20k%C3%BClt%C3%BCr%281%29.pdf