overlay

Elektrik Enerjisi Alımı

İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve bağlı Sağlık Tesislerinin ihtiyacı olan 2018/573148 İhale Kayıt Nolu Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi, 4734 Sayılı K.İ.K. 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 14/12/2018 tarih ve saat 10:00’ da yapılacak olup, ihale dokümanları ektedir. 

İhaleye katılımda EKAP üzerinde yayınlanan dökümanlar esas alınacaktır.