T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hst. Kronik Dur. Sağl. Bsl. ve Hrk. Hayat Birimi

Güncelleme Tarihi: 14/11/2018


BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu GÜNSOY


GÖREV TANIMI:

1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek,
2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak,
3. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
4. Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
5. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
6. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
7. Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak,
8. Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak,
9. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliĢtirilmesini sağlamak için çalıĢmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak,
10. Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak,
11. Ev kazalarının önlenmesi ve kontrolü konusunda eğitim çalışmaları yapmak,
12. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
13. Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak,
14. Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak,
15. Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak, 16. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak