T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/11/2018

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu GÜNSOY


GÖREV TANIMI

1) Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için gereken insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) İldeki kanser taramalarında kullanılacak numunelerin teminini sağlamak.
4) İlçelerden kanser taramaları ile ilgili verilerin toplanmasını sağlamak.
5) Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
6) KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
7) Gezici kanser tarama araçlarının hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın bu hizmetlerden yararlanması için çalışmalarda bulunmak
8) Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın ve çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
9) Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
10) Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
11) KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
12) Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili şube müdürlüklerine destek vermek.
13) İlde kanser teşhisi konulan kişilerin verilerini aktif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve kuruma gönderilmesini sağlamak.
14) Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan İllerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
15) İl Kanser Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.
16) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.