T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 14/11/2018

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Uz.Dr.Burcu GÜNSOY


GÖREV TANIMI:

1-İl Sağlık Müdürlüğünün işyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek
2-İl Sağlık Müdürlüğünün iş güvenliği hizmetlerini yürütmek.
3-Talepleri halinde diğer kamu kurum kuruluş ve özel sektöre ücreti karşılığında işyeri hekimliği hizmeti vermek.
4-Talepleri halinde diğer kamu kurum ,kuruluş ve özel sektöre ücreti karşılığında iş güvenliği hizmeti vermek.
5- Halk Sağlığı Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Beyaz Kod işlemlerini yürütmek
6-Gezici İSG Araçlarının ruhsat, denetim vb .hizmetlerini yürütmek.
7-Meslek Hastalıklarının il düzeyinde, aylık çalışma takibini yapmak.
8-Mesai saatleri harici işyeri hekimliği izin işlemlerini yürütmek.
9-Müdürlüğümüze bağlı Başkanlıkların ,kaza olay bildirimlerinin, aylık çalışmalarla takibi.
10-Müdürlüğümüz,Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı ve İlaç Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetler Başkanlığının, İSG kurul sekretaryasını yürütmek.
11- Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı,Personel Destek Hizmetleri Başkanlığı ve İlaç Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetler Başkanlığının, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim işlerini yürütmek.
12-İl Sağlık Müdürlüğünün ve Talepleri halinde diğer kamu kurum ve özel sektöre ücreti karşılığında işyeri hemşireliği (dsp) hizmeti vermek.
13-Hızlı Veri Toplama İşlemleri
14-Ek ödeme gün bildirimi.
15-Şubeler/kurumlar arası koordinasyon,yazışma.