T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Yataklı Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/11/2018


BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Uzm. Dr. Cahide Elif ORHAN


EL YATAKLI BİRİMİ

1-ÖZEL HASTANE RUHSATLANDIRMA, İŞ VE İŞLEMLERİ ( RUHSAT, FAALİYET İZİN BELGESİ I, FAALİYET İZİN BELGESİ II, MESUL MÜDÜR VE YARDIMCI BELGELERİ, HASTANE BÜNYESİNDEKİ LABORATUVAR, ÜNİTE, BİRİM VE MERKEZ BELGELERİ ) İŞ AKIŞ ŞEMASI
2- ÖZEL HASTANE RUHSATA ESAS VE HİZMETE ESAS DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3- HEKİM, YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ BAŞLAYIŞ-AYRILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
4- PERSONEL ÖZLÜK İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI
5- DAĞITIM YAZILARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
6- TSİM TAKİBİ

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

GÖKHAN KURT

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

GÖKHAN KURT