overlay

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN 99 KALEM TOPLU TIBBİ SARF MALZEME ALIMI YAKLAŞIK MALİYET DUYURUSU

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerin ihtiyacı olan 99 Kalem Toplu Tıbbi Sarf Malzeme Alımınaait piyasa fiyat araştırması için teknik şartnameler ekte sunulmuştur.

İlgili firmalarca yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların en geç …./02/2019 tarihi mesai bitimine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya gaziantep.yaklasmali@saglik.gov.tr mail adresine veya 0342 220 96 22 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.

Ek:
Teklif Mektubu.pdf
Birleştirilmiş Talep Formu.pdf
99 Kalem Tıbbı Sarf Teknik Şartname.pdf