T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Güncelleme Tarihi: 29/11/2019

Şiddet birçok açıdan etki yaratan çok yönlü bir olgu olup yarattığı sosyal ve psikolojik sonuçları sadece ulusal boyutta değil uluslararası boyutta da kendini hissettirdiği için son yılların önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarının ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Kadına yönelik şiddetin son yıllarda artması üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalığın ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılmaktadır. Bu kapsamda kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

  • k3.jpg
  • k2.jpg
  • k1.jpg
  • k4.jpg
  • k5.jpg