overlay

Yavuzeli Toplum Sağlığı Merkezi

  • yavuzeli tsm.jpg


YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

           İlçemizde sağlık hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere 2 farklı oluşum tarafından yürütülmektedir. İlçemizde Entegre Sağlık Hizmeti verilmektedir. Toplum Sağlığı merkezimiz 2014 yılında yeni yerine taşınmıştır.Yavuzeli Toplum Sağlığı Merkezimize bağlı Üçgöl, Sarılar, Gülpınar, Süleymanobası, Ballık,  Bakırca ve Hacımallı olmak üzere toplam 7 tane sağlık evi bulunmaktadır. Bu sağlık evlerinin hepsi aktif olarak 7/24 saat hizmet vermektedir. Ayrıca Sağlık evlerimizde görevli sağlık personeli tarafından tüm köylerimizi kapsayan mobil hizmet verilmektedir. İlçemizde sağlık hizmetlerini Toplum Sağlığı Merkezinde 2 doktor, 1 ebe, 2 hemşire, 2 çevre sağlığı teknikeri, 1 röntgen  teknikeri, 1 memur, 2 tıbbi sekreter, 3 hizmetli Aile Sağlığı Merkezine bağlı 8 birimde 7 aile hekimi, 3 Aile sağlığı elemanı, 1 tıbbi    sekreter ve 1 hasta yönlendirme elemanı bulunmaktadır. 7 sağlık evinde görev yapan 6 ebe bulunmaktadır. Toplamda 30 personel işleri koordineli olarak yürütmektedir.